Galerie Peron je ze soukromých důvodů dočasně uzavřena.

 

Vaše pohledávky prosím směřujte na email peron.pohledavky@email.cz

 

 

The Peron Gallery is temporarily closed for private reasons.

 

Please send your claims to peron.pohledavky@email.cz

 

Vítáme Vás v Galerii Peron

GALERIE PERON nabízí

  • aukce, výstavy a prodej českého výtvarného umění a designu především druhé poloviny 20. století
  • vývoz, odborné expertizy a restaurování uměleckých děl
  • prostory renesančního domu v historickém centru Prahy pro prezentace a tiskové konference, vlastní přístaviště parníků na Čertovce, filmové exteriéry
  • publikace vydavatelství Peron o výtvarném umění a designu
     

GALERIE PERON offers

  • auctions, exhibitions and sale of Czech fine arts and design of the second half of the 20th century
  • export, expert's opinions and restoration of works of art
  • a Renaissance house in the historical centre of Prague to accommodate presentations and press conferences, a steamboat pier on the Certovka Canal, film outdoor scene
  • publications on fine arts and design of the Peron publishing house

 

Obchodní identifikační údaje:
PERON, s.r.o.
U Lužického semináře 12, Praha 1, 118 00
IČO: 25637070
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56892