Výstava obrazů a soch

Zdeněk Hůla - Elementy

26. února - 18. března 2009 v Galerii Peron


Výběr z tvorby známeho českého malíře a sochaře z období 90. let 20. století.

Zdeněk Hůla se narodil 25. 2. 1948 v Praze. Studia na pražské AVU absolvoval v létech 1966 - 1972 v atelieru figurální malby u prof. Karla Součka. v letech 1974 - 1975 a opakovaně 1979- 1980 pracoval jako noční strážce v NG. Od roku 1995 vyučuje kresbu a malbu na Pedagogické fakultě UK. V roce 2002 habilitoval na VŠUP v Praze v oboru sochařství.
Mimo rozsáhlé malířské a kreslířské dílo se od osmdesátých let intenzivně zabývá i prostorovou tvorbou. Používá širokou škálu materiálů od dřeva až po žulu, zvláště osobité jsou ty jeho práce, kde kombinuje kámen se sklem. V mnoha Hůlových dílech prochází malba volně do prostoru, a naopak, různě strukturovaný prostor je často zachycen v jeho malbách. Výstava v Galerii Peron je ukázkou tohoto prorůstání plochy a prostoru.