Zbyněk Sedlecký - Kurz

12. 2. - 8. 3. 2019

Zbyněk Sedlecký / KURZ

Výstava Zbyňka Sedleckého (1976) nazvaná Kurz, představuje autorovy nejnovější práce tvořící sevřenější obrazový soubor. Ten evokuje prostředí kreslírny, v níž probíhá výuka kresby podle živého modelu. Je to téma pro autora autentické, do jisté míry sebe-reflektivní, ke kterému má velmi blízko. Zná ho z osobní zkušenosti, neboť tuto kresbu podle modelu sám prakticky vyučuje. Je to tedy jeho zaměstnání (práce, profese). Tématu se dotkl již v roce 2015, když v prostorách pražské Galerie Vyšehrad představil komorní výstavu nazvanou Židle, stojan a model v bílé košili. Na rozdíl od tehdejšího pojetí, které šlo spíše po odosobněné typizaci a místy až zobecňující stylizaci konkrétního prostředí, přibližují aktuální obrazy Sedleckého více efemérní atmosféru a intimitu toho, co se v tomto prostoru skutečně odehrává, a co se zde do jisté míry opakuje jako jakýsi nepsaný proces či rituál (svlékání a oblékání modelu). Markantní je tu na první pohled hlubší ponor do „analýzy náhodného okamžiku“. Stupeň věrohodnosti malířské iluze přirozeně navázané na tematizaci prostředí je dosahován díky autorovým dlouhodobě pěstovaným pozorovatelským schopnostem, které doplňují záznamy bezprostřední nemanipulované reality. Vzniká tak materiál, z kterého jsou poté formulovány jednotlivé „obrazy-situace“ řetězící se v autonomní obrazový příběh, v němž jednotlivá „okna“ nejsou svázána nějakým scénářem, nýbrž je propojují volnější asociace a malířský důraz na konkrétní atmosféru.

Sedlecký se ve své práci postupně vyvazuje z výrazové tendence směřující k objektivizaci a odosobnění obrazové iluze (distanc, analogie k dokumentu) a stále více viděné a zobrazené nově „zosobňuje“ a tím jinak „ozvláštňuje“. Do malby se dostává deklarace osobního „vztahu“ k prostředí autorova zájmu, momenty prožitosti, evokace ryzí zkušenosti, něco, co z anonymního a odcizeného činí známé a blízké, nebo alespoň rozlišitelné. V případě vystavených děl můžeme hovořit o podobiznách a portrétech nejenom lidí (modelka, vyučující, student), ale i vlastního prostředí (stojany, židle, praktikábl, paravan). Podnětný a zároveň malířsky hravý je také moment zachycení a výrazová charakterizace prostředí, které podléhá, podobně jako divadelní scéna, neustálé proměně, je přestavováno a pokaždé jinak uměle komponováno (usazování modelu, hledání pozice, změna osvětlení, úplná či částečná nahota, změna dekorace apod.).

Název výstavy Kurz v sobě skrývá určitou otevřenou víceznačnost. Slovo má tři významové konotace – kurz jako formát školení, kurz jako směr (směřování) a kurz jako měna (směnný kurz). Prizmatem těchto hravě „putujících“ významů, které si lze ve všech třech případech vztáhnout k tématu práce a pracovní činnosti, si zároveň můžeme uvědomit nejednoznačnost zdánlivě jasně popisující malířské iluze. S významem slova se totiž mění i jeho zabarvení. Podobně s intenzitou prožitého se mění tzv. realita v cosi jiného, co získává kontextuální hodnoty neopakovatelnosti a to i v případech, které se zdají být buď automatické, nebo banální. Právě tyto momenty spojené s výrazovými přednostmi média malby (rozmanitost a ambivalence) svými posledními díly otevírá a nově reviduje Zbyněk Sedlecký.

Petr Vaňous, kurátor výstavy

Zbyněk Sedlecký (nar. 1976 v Ostravě) – patří do silné malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Absolvoval brněnskou FaVU (prof. Jiří Načeradský) a pražskou AVU (prof. Jiří Sopko). V r. 2000 studijně pobýval na Staatliche Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu a v r. 2003 na Koninklijke Academie voor Shone Kunsten v Antwerpách. Do kontextu současného umění zařadily Sedleckého například projekty Artnow.cz (2003). Resetting. Jiné cesty k věcnosti (2007-08), účast na dlouhodobé expozici Po sametu (2009-13; GHMP, Praha), na Liverpool Biennial (2010) či na projektu Česko! Ein Tanz (2011, HangART, Salzburg). Naposledy vystavoval v pražské Galerii Václava Špály (Pravé poledne, 2018). V rámci ediční řady BADOKH vychází autorovi na konci února 2019 souhrnnější katalog.