V l a d i m í r    N o v á k
QUASIRETRO


Výstavní síň Mánes v Praze
1. března - 6. dubna 2005
denně kromě pondělí od 10 do 19 hodin