Tomáš Tichý - MONOSKOP

23. 5. - 21. 6. 2019, Galerie Peron

Tomáš Tichý - Monoskop

Když Tomáš Tichý ukončil v roce 2011 studium na pražské Akademii v atelieru restaurování profesora Karla Strettiho ocitl se on i jeho vrstevníci v sociálním prostoru, kde se mohlo zdát, že tradiční výtvarné prostředky a způsoby mají být opět mrtvé. Jakoby výtvarná scéna i některá média upřednostňovala různé varianty již několikáté reinkarnace neokonceptualismu a dalších tendencí demarterializujících výtvarné dílo. Nicméně postmoderna vzedmutá na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, která přinesla „Transavantgardu“ a „Neue Wilde“, již zcela rozmetala představu o nevyhnutelné dominaci té, či oné programované tendence. Vše je nyní v imaginárním muzeu napříč časem a prostorem tvůrci předestřeno ke svobodné volbě.
Tak malba, která v našem prostředí neztratila nikdy „půdu pod nohama“ díky tvorbě řady umělců, prokazuje i v generaci Tomáše Tichého schopnost být práva palčivosti času. V jeho dnes již rozvětvené tvorbě se stále ozývá onen starý obsah slova malba vycházející z jeho prapůvodního germánského významu „mal“ – „znamení“. Jistě vždy jde o znamení času, lidského pobytu ve světě, o znamení ne zcela rozluštitelných tajemství života.
Jen zdánlivě jsou obrazy Tomáše Tichého pouhými záznamy každodenních situací, zápisy viděných prostorů žití a tvarů předmětů všedního užívání. Je zřejmé, že malíř velmi ostře pozoruje a zaznamenává jakoby bez osobního komentáře předměty a dění. Jako by nebylo nic, co by mu mohlo uniknout. V tomto smyslu je realistou přísně podle slova rés – věc. V jeho obrazech se pouhé předměty proměňují ve věci, vlastně tedy fenomény, jevy, vyjevování, které mají sílu promlouvat o záhadě a tajemství lidského údělu i tam, kde člověk může shledávat jen všednost.
Tichý nechává tiše plynout malbu na nejistém rozhraní hmotné věcnosti a virtuální reality. Byť se třeba obraz tváří jako malířské iluzivní uchopení viděného je vždy divák znejistěn záchvěvy plochy povědomými z vlnění obrazovky. Jako by nehlasný šum našeho žitého času v drobnostech, bezvýznamnostech a situačních obyčejnostech vstoupil do obrazu, který je možná jen monoskopem a rés je pouhé zdání emitované soudobými technologiemi.
Prastarý výtvarný prostředek - malba - se ve tvorbě Tomáše Tichého ocitla uprostřed postindustriálního světa ovládaného a určovaného elektronickými médii a moderními technologiemi. Obrazy Tomáš Tichého svrchovaně malířsky upozorňují, že přesto jsme svět tajemství nezbavili.

Ivan Neumann, květen 2019

TOMÁŠ TICHÝ
 
*1984 v Praze
 
 
 
Studia:
2005 – 2011 Akademie výtvarných umění v Praze, prof. K. Stretti
 
2009 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Belgie
 
2001 – 2005 Střední umělecko-průmyslová škola v Praze, obor Užitá malba
 
 
Umělecké soutěže a ocenění:
 
2018 The Columbia Threadneedle Prize Exhibition, London – finalista, katalog
 
2016 The Columbia Threadneedle Prize Exhibition, London – finalista, katalog
 
2015 Art Prize CBM – Turin, Prague, London – finalista, katalog
 
2014 The Threadneedle Prize Exhibition, London – finalista, katalog
 
2014 Beers Contemporary – VISION V, London – finalista
 
2013 Celeste Prize - finalista, katalog
 
2010 Ars Kontakt – finalista, katalog
 
2005 The Czech Chamber of Commerce Award
 
 
Samostatné výstavy:
 
2019
Monoskop, Galerie Peron, Praha, CZ
V soukromí (společně s Kateřinou Čápovou), HYB4, Prague,CZ, katalog
2018
Instantlife (společně s Ondreje Olivou), Galerie Kotelna, Prague CZ
About a Digital Dream, Crag Gallery, Torino, IT, katalog
Vlnění, Galerie výtvarných umění v Náchodě, katalog
2017
Signal 2.0 - Kontaktní kancelář svobodného státu Sasko, Praha
 
2016
After Rembrandt, Národní galerie v Praze, katalog
Pevnost, The Chemistry gallery, Praha, katalog
 
2015
Pentimenti, Galerie Peron, Praha
(an)organické kódy (společně s Ondřejem Olivou), Galerie Kotelna, Praha
 
2014
Umělé ráje, The Chemistry Gallery / BADOKH, Praha, katalog
Projekce, Salon Slévárny Vaňkovka, Brno
 
2013
Po večeři, Pražský dům v Bruselu, Belgie
Mein Blick auf die Dinge, Salve Art Gallery, Leipzig, Německo, katalog
Divadlo, The Chemistry Gallery, Praha, katalog
 
2012
Na cestě - Kontaktní kancelář svobodného státu Sasko, Praha
Všechny moje malé věci - Galerie Primavesi, Olomouc
Tomáš Tichý a Ondřej Oliva - Museum moderního umění v Minsku, Bělorusko
(Výstava pořádána Českou ambasádou v Bělorusku)
 
2011
Tomáš Tichý a Ondřej Oliva - Obrazy a sochy ve vodní elektrárně v Semilech
 
2010
Kontrasty, Trafo galerie (spolu s Jiřím Lauterkrancem) Praha , katalog
 
2009
Hluboko uvnitř, GAVU (spolu s Tomášem Spevákem), Praha
 
Společné výstavy:
2018
Can´t stop kissing you, The Chemistry Gallery, Pragha, katalog
Wells Art Contemporary, Wells, Bishop´s Pallace, Somerset, GB, katalog
The Columbia Threadneedle Prize, Mall Galleries, London, katalog
Dancing people are never wrong, The Chemistry Gallery, Praha
 
2017
Vášeň, The Chemistry Gallery, Praha
The Art of Making Catastrophy,, The Chemistry Gallery, Zoya Muzeum
Příběh dne(s), Hradec Kralové, CZ, katalog
 
2016
Misteriosa, Crag Gallery, Turín, IT
Look at me, Areacreativa42, Turín, IT
The Columbia Threadneedle Prize Exhibition (červenec), Florencie, IT, katalog
Narcius, Crag Gallery, Turín, IT
Opening, Crag Gallery, Turín, IT
UAMO Festival, Mnichov, Německo, katalog
Forum Junge Kunst | Bayern – Tschechien, Pilsen, katalog
 
2015
Temporary Contemporary, Lobkowicz Pallace, Prague Castle,CZ
Art Prize CBM – Finalist Exhibition – Turin, Prague, London, katalog
Letní výstava, Millenium Gallery, Praha, CZ
Forum Junge Kunst, Schönsee – Regensburgu – Pillsen, katalog
 
2014
The Threadneedle Prize – Finalist exhibition, Londýn, GB, katalog
 
2013
Celeste Prize – Finalists exhibition, Řím, Itálie, katalog
7“ Trafo Gallery, Praha, CZ, katalog
Bienále pro Diakonii IV - Brno, CZ
Leinwand, Salve Art Gallery, Leipzig, Německo, katalog
No Show! K4 Gallery Prague, Emil Fila Gallery - Ustí nad Labem, CZ
 
2012
"363" - Galerie Peron, Praha, CZ
 
2011
Pátý přes devátý - Trafo galerie, Praha, CZ, katalog
Krasohled - Galerie Kotelna - Říčany u Prahy, CZ
Diplomky - The Chemistry Gallery, Praha, CZ
Bienále pro Diakonii III - Praha, CZ
Obrazy - Galerie Orco, Praha, CZ
Obrazy - Česká národní banka, Praha, CZ
Diplomanti AVU, Karlín Hall, Praha , CZ, katalog
 
2010
Projekt Šance, Galerie Vltavín, Praha, CZ, katalog
Finalisté ARSkontakt - Praha, CZ, katalog
Finalisté ARSkontakt - Brno, CZ, katalog
 
2009
Bienále pro Diakonii II – Praha, CZ
 
2007
Bienále pro Diakonii I – Praha, CZ
 
2005
Figurama, Praha - katalog, CZ
 
 
Účast na veletrzích:
2019 ArtPrague, Peron Gallery 
2018 ArtPrague, Peron Gallery 
2017 ArtPrague, Peron Gallery 
2016 Art Verona, Crag Gallery 
2016 Art Zurich, Crag Gallery 
2016 Art Prague, The Chemistry Gallery
2015 Art Coppenhagen, Vimm Gallery
2015 Art Prague, Peron Gallery
2014 Art Prague, Peron Gallery
2012 Art Prague, The Chemistry Gallery
2010 Artyčok Art Fair, Meet Factory, Praha
Symposia:

2013 Ars for Art / Slovensko
 
Realizace v architektuře:

2010 Nástěnná malba ve Vodní elektrárně v Semilech - společný projekt s Ondřejem Olivou
 
 
Zastoupení v soukromých sbírkách:
 
Austrálie, Belgie, ČR, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, USA, Malta

Pohled do expozice výstavy