Tomáš Spevák - Posedlost identitou

14. 2. - 3. 3. 2020

 

TOMÁŠ SPEVÁK- POSEDLOST IDENTITOU

Název výstavy Posedlost identitou vychází z termínu „posedlost pamětí“ poprvé použitým kritikem Andreasem Huyssenem. Ten se skrze tento pojem odkazuje ke skladování vzpomínek, které jsou v dnešní době uchovávány prostřednictvím veškeré zaznamenávací techniky. Naše společnost je těmito záznamy, jak Huyssen uvádí, posedlá a podle jeho slov můžeme tento „komprimovaný čas a prostor“ nalézt právě v současném malířství. S tímto přetransformovaným pojmem „posedlost identitou“ pracuje nyní i Tomáš Spevák. Soustředí se převážně na identitu, kterou si v dnešním světě můžeme libovolně přetvářet prostřednictvím sociálních sítí, kde nás mohou „znát“ miliony lidí, kteří však z velké části vidí pouze upravenou část naší domnělé osobnosti.

Tomáš Spevák se od své poslední výstavy, kde představil práce inspirované převážně jeho pobytem v  Kalifornii a plátna s tématem hry na slepou bábu, dostává k práci s figurou. Pokud se nyní soustředíme na technickou stránku Spevákovy malby, autor zůstává nespokojený s  pomyslnou perfektností malby a má tendence ji narušovat, poškozovat a zpětně ji „vyžírat“. Pokud bychom se zabývali identitou na obecné bázi, zastavme se nejprve u prvních momentů nalézání vlastní identity, která se formuje okolnostmi ve kterých vyrůstáme. První zásadní momenty nastávají v období školkového věku, kdy se většina z nás poprvé dostává do kontaktu s neznámým prostředím a do té doby cizími osobami, které mohou mít zásadní vliv na celé naše budoucí směřování.

Pokud se opět vrátíme k pojmu „posedlost pamětí“, potažmo „posedlost identitou“, je podstatné zmínit proces tvorby samotné. Spevák v počáteční fázi vychází ze starých fotografií z přelomu 19. a 20. století, na kterých jsou zachyceny neznámé osoby, které se již staly pouze figurami na fotografii a jejich identita, se tak postupem času rozdrolila či úplně zmizela. Právě na starých fotografiích nacházíme osoby, které sice můžeme vnímat jako prababičky a praprastrýčky či tehdy známé osobnosti, ale jejich skutečnou osobnost si už jen těžko dokážeme představit nebo o ní kolikrát už ani nevíme, jelikož již nezůstává nikdo, kdy by si tyto lidi pamatoval a mohl o nich vyprávět. Další rovinu rozdrobení identity představuje Spevák na zakrývaných tvářích známých filmových hereček, řekněme bývalých celebrit, které jsou však v dnešní době pro běžného diváka pouze postavami a ne pompou obklopenými superstar, jakými ve své době byly nebo mohly být. V tomto smyslu pracuje autor s jejich zapomenutou, možná i roky, budovanou identitou, která se však po čase rozplyne především kvůli ztrátě kulturní paměti obyvatelstva, která se v průběhu stárnutí generací postupně vytrácí.

Fenomén paměti lze prezentovat také na fragmentech určitých míst, které Spevák ve svých dílech prezentuje jako městské krajiny. Příkladem mohou být místa našeho dětství, které se podílely na formování naší osobnosti. Ty se nám postupně vytrácejí a my je současně začínáme vnímat zkresleně až se jednoho dne mohou proměnit pouze v určité scény a fragmenty, které se staly spíše vzpomínkou než viděnou realitou. Tento princip mizení však může probíhat taktéž reálně, jelikož proces výstavby nezastavitelně postupuje a nově vzniklé zástavby mohou v budoucnu překrýt také i to místo, kde se formovala naše zmíněná identita. Stejné je to s osobami, které v průběhu života utváří naši osobnost, ale jak plyne čas a tyto, pro nás důležité, figury odcházejí, drolí se s nimi také námi roky vytvářená totožnost, kterou už jen těžko budeme ke konci života někomu vysvětlovat.

Paměť nás klame a prezentovanou identitou zase často klameme my.

Diana Kněžínková

MgA. Tomáš Spevák

2005 – 2011
Fakulta výtvarných umění v Brně, Ateliér malířství  (T. Lahoda,M. Mainer)

2001 – 2005
Střední umělecko-průmyslová škola v Praze, obor Užitá malba

2019
Účast na veletrhu „Art Market Budapešť 2019“
Účast na veletrhu „Art Prague 2019“ (Náměstí Republiky 7, Praha 1)
Výstava s názvem „Hra na slepou bábu“ v Knupp Gallery v Praze (Revoluční 17)
Kolektivní výstava „A co nám zbývá teď?“ v galerii Emila Filly v Ústí nad Labem
Kolektivní výstava „Prague stuckist“ v galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti

2018
Výstava s názvem „S městem v zádech“ v Nové galerii v Praze (Balbínova 26)
Účast na veletrhu „Art Prague 2018“ v Clam-Gallasově paláci v Praze

2017
Výstava s názvem „Za oponou“ v Knupp Gallery v Praze
Výstava „Between spaces“ s Janem Uldrychem v Knupp gallery v Los Angeles, USA
Účast na veletrhu „Art Prague 2017“ v Praze
Kolektivní výstava „Krajina“ v Nové galerii v Praze (Balbínova 26)
Účast na veletrhu „Los Angeles Art Show“ v Convention center, Los Angeles USA

2016

Kolektivní výstava „Velvet and glass“ v Knupp gallery LA, Los Angeles USA
Účast na veletrhu „Art Prague 2016“ v Praze
Kolektivní výstava „Prague stuckists“ v Městském muzeu v Brně na Špilberku
Účast na veletrhu „Los Angeles Art Show“ v Convention center, Los Angeles USA

2015
Kolektivní výstava Knupp Gallery v Los Angeles (Michigan Ave, Santa Monica)
Účast na veletrhu „Art Prague 2015“ v Praze

2014
Výstava s názvem „Still on the way“ v Knupp gallery v Praze
Kolektivní výstava „Vernissage night“ v Knupp gallery v Praze

2013
Výstava s názvem „Different way“ v Knupp gallery v Praze
Výstava „Svobodný svět“ v Městském muzeu v Čelákovicích

2012
Výstava „Obrazy“ v galerii SUPŠ a VOŠUP v Praze
Výstava s názvem „Svobodný svět“ v galerii Mainerová v Praze

2011
Výstava s názvem „Create your own world“ v prostorách společnosti TFC na Praze 2

S městem v zádech, 2019
olej na plátně, 130 x 170 cm