Stan Wys – Only You

3. 10. – 28. 10. 2017

Stanislaw Wysocki a kurátor Miroslaw Lewandowski v Galerii Peron

Stanislaw Wysocki - STAN WYS (*1949],

polský sochař, studoval na Akademii výtvarných umění v Poznani v letech 1978 - 80, dále v Hochschule der Kunst u prof. J. H. Honase v Berlíně (1981 -86). Diplom v oboru sochařství získal v roce 1986.

Během praxe ve známé berlinské slevárně Hermann Noack Bildgiesserei v průběhu 80. let XX. století se seznámil s anglickým sochařem Henrym Moorem a zúčastnil se realizace mnoha jeho soch. Známost se světově známým umělcem měla podíl i na jeho vlastních úspěších.

Vystavoval v Anglii, Dánsku, Švédsku, Belgii, Francii a v Německu. Mezi jeho nevýznamnější díla patří Vodní panna na Wroclawském univerzitním mostě, Sibiřský kříž v kostele v Wroclawi, pomník papeže Jana Pawla II. na Psím poli ve Wroclawi, pomník maršálka Jozefa Pilsudského v Lubini a sochy na největší lodi světa RMS Queen Mary 2. Dále je zastoupen v mnoha státních i soukromých sbírkách.

Je laureátem Ceny města Wroclawi 2009 a Kulturní ceny Slezka Silesia 2011.

Pohled do expozice výstavy