Pavel Vašíček – Odtrženi

15. 8. – 8. 9. 2017

Pavel Vašíček a kurátor výstavy Jan Melena při zahájení výstavy

MgA. Pavel Vašíček

Narozen 7. února 1979 v Mladé Boleslavi
1994 – 1998 SUPŠ Turnov, obor broušení a rytí drahého kamene
1999 – 2000 VOŠS Nový Bor, obor broušení a rytí skla
2000-2006 Studium na Akademii výtvarných umění v Praze – Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana

Ocenění / Ateliérová cena 2005

Členství ve skupinách / 2010 člen S.V.U. Mánes

Pavel Vašíček patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace českých realistických malířů. Ve své tvorbě od počátku uplatňuje značně široké výrazové pole, sahající od hyperrealistických portrétních kreací, přes expresi ke zcela rozvolněnému malířskému gestu gestické abstrakce. Autorova znalost významu různých vývojových etap evropského umění – baroko, manýrismus, expresionismus, je důležitou a nepřehlédnutelnou součástí celkové koncepce některých jeho děl, upozorňujících ve svých základních myšlenkách na hodnoty a idee pluralismu. Je znám zejména svými monumentálními realisticko-expresivními figurálními kompozicemi, jejímiž náměty se obrací k otázkám naléhavosti uchování a významu individuality člověka v současné masmediální společnosti. Hledá jakýsi intelektualizovaný primitivismus, provokativní spojení intelektu a opozice proti přehnanému estetismu.Tím, že klade velký důraz na obsah a intelektuální zázemí, se neřídí uměleckými konvencemi doby. Zároveň tyto konvence do určité míry ironizuje zdůrazňováním nejen samotné figurace, ale také nesmírně obratným a vybroušeným předváděním samotných figurálních prvků.

V letech 2000-2006 absolvoval studium na Akademii výtvarných umění v Praze, v Ateliéru klasických malířských technik u prof. Zdeňka Berana.

Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie hl. města Prahy, Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, soukromé sbírky v Česku, Holandsku, Německu, Španělsku, Finsku a USA

Samostatné výstavy / Solo Exhibitions
2015
Allina gallery / Chemnitz
Allina gallery / 3 aus 7 / Leipzig
Intenzity / Gask, Kutná Hora / s P. Vašíčkem
Nablízko a nadostřel 5 / Sýpka Klenová
Krajiny / Galerie Art / Chrudim
2014
Měřítko souvislosti / Galerie Michal´s Collection, Praha / spolu s Janem Gemrotem
Ten tajemný předmět touhy / Muzeum Čáslav
Intersection / Galerie Beseda, Ostrava / spolu s Janem Gemrotem
2013
Proměny / Galerie Michal´s Collection, Praha / spolu s Miroslavem Javůrkem
2012
Pavel Vašíček / Zámek Letovice / spolu s Jiřím Netíkem
Pod Tíhou / Galerie U Zlaté štiky, Kolín
Nirvána / GHMP: Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011
Před úsvitem / Galerie SVU Mánes Diamant, Praha
Paralelní světy / Galerie Michal´s Collection, Praha / spolu s Janem Gemrotem
2010
Pavel a Petr Vašíčkovi / VMG galerie Jídelna, Česká Lípa / s P. Vašíčkem
Soukromý sen / Galerie V kopci, Česká Lípa / s P. Vašíčkem
2009
Galerie XY, Semily / s P. Vašíčkem
Proč pro ně pláčeme? / Galerie Michal’s Collection, Praha
Petr a Pavel Vašíčkovi / Galerie Peron, Praha / s P. Vašíčkem
Petr a Pavel Vašíčkovi II. / Galerie Peron, Praha / s P. Vašíčkem
2008
Světla a stíny postmoderny / Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Skupinové výstavy / Group Exhibitions
2017
Art Prague / Galerie Peron, Praha
2014
Temné hlubiny štěstí II. / Galerie Orlovna, Kroměříž
Alina gallery, Chemnitz
Půvabný, podivný, nahoru, dolu / Pavel Vašíček, Zdeněk Trs, Alžběta Josefy, České muzeum stříbra, Kutná Hora
Art Prague / Galerie Peron, Praha
XIV. Sympozium současného výtvarného umění / Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
Wail of silence / kulturní prostor Radlická, Praha
2013
Galerie Dea Orh / Venice
Galerie Dea Orh / Vladimír Véla, Pavel Vašíček, Zdeněk Trs, Praha
Temné hlubiny štěstí / Novoměstská radnice, Praha
Veletrh současného umění / Galerie Dea Orh, Genova
Fanatique – současná malba, současný šperk / Galerie Kotelna, Říčany
TPC ART / GASK, Kutná Hora
2012
Originální perspektivy / Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy
SWAB – Veletrh současného umění / Galerie Dea Orh, Barcelóna
2011
Česká malba – Pavel Vašíček, Evžen Šimera, Zdeňek Trs / Galerie Dea Orh, Praha
Mezinárodní veletrh současného umění / Galerie Dea Orh, Amsterdam
Originální a perspektivní / Bohemia Modern Art Gallery, Praha
2010
Letní koktejl II. / Galerie Michal´s Collection, Praha
Malíři Pojizeří / Muzeum Semily
2009
Letní koktejl / Galerie Michal´s Collection, Praha
2007
Současné malířství / Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
AVU 18 / Národní galerie, veletržní palác, Praha
Defenestrace / Novoměstská radnice, Praha
2006
Diplomanti AVU / Národní galerie, Praha
2005
Pavel Vašíček, Zuzana Ryšánková, Juraj Kollár, Dušan Mravec / Galerie U Prstenu, Praha,
SONDA 1, SONDA 2 – výstavy studentů prof. Z. Berana / Galerie J. Anderle, Praha
2001
Malířská škola prof. Z. Berana / Wortnerův dům, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice

Pavel Vašíček - Ve spánku, 2017, olej na plátně, 120 x 150 cm