Martin Kocourek

KRUCIÁTA


V dnešní době je naše evropská společnost v morální krizi. Dnes, víc jako kdy jindy, potřebujeme uctít naše předky, kteří jsou v nás přítomni. Nalézt je a vzdát jim hold. Slovo KRUCIÁTA je slovo staré a znamená křížová výprava. V dnešní době může znamenat také hromadnou modlitbu. Tyto dva významy chápu jako jeden celek. Křížová výprava je podle mě duchovní cesta k Bohu a k sobě. Křižáci šli za tím, čemu věřili i za cenu mnohých obětí. Šli na výpravu, aby osvobodili Boží hrob, a tím osvobodili také sami sebe. V průběhu výpravy však křižáci překročili hranice lidskosti. Pokusili se osvobodit duchovní místo násilím a zneuctili své nepřátele, sebe a své bratry. Mnozí z nich zjistili, že mají více hříchů, než měli předtím. Když zabrali Jeruzalém, nic zvláštního se nestalo. Zůstalo jen utrpení. Duše našich otců, a otců našich otců žijí v nás. Díky nim jsme tady a teď, a jenom díky nim máme právo dávat dál život, který jsme od nich dostali. Oni jsou ti velcí a my jsme ti malí. A pro naše syny a dcery zase my budeme ti velcí. Je čas v sobě nechat promluvit otce našich otců, dávné rytíře. Je třeba uctít naše předky pro to, co byli, a přijmout je přesně takové, jací byli, i s jejich chybami. Duchovní místo, které hledali, je uvnitř člověka a je přístupné každému, kdo po něm touží.

Martin Kocourek

Narozen 1976

Vzdělání

2001 - 2002 Studijní pobyt v New York City,USA
1995 - 2002 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,ateliér sochařství
1994 - 1995 Vysoká škola Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění
  a designu,obor užitá grafika, Ústí nad Labem
1990 - 1994 Střední umělecko průmyslová škola,
  obor uměleckoprůmyslové zpracování kovů
   
Samostatné výstavy
2011 Sculpture dot, DvorakSec gallery, Praha
  Skylight, Artpro gallery, Praha
2010 Private show,Weiden, Německo
  Open studio, Schwandorf, Německo
2008 Restricted area, gallery Vernon,Praha
2006 Private, gallery Vernon project, Praha
   
Skupinové výstavy / VÝBĚR
2011 ArtBanka, WKV, Praha
2009 Umělci dětem,Art Pro gallery, Hotel Kempinsky Praha
  Italian Arte Fiera Bologna 2009
2008 Tina B., Prague
  Fajné věci, Hradec nad Moravicí
  Art Phone, Prague
2007 Tina B., Prague
  Přibližovadla, Galerie české plastiky, Praha
2006 Nikola Tesla, Karlobag, Chorvatsko
2005 Art Prague, GPS-art gate, Praha
2001 My country , Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
2000 Jižní záležitost, České Budějovice
  Open air, Prague
1999 Zelená, Praha
  Invisible, Pezinok, Slovensko
  Richterova vila, Pražský Hrad