Markéta Urbanová - Karnaválie

Markéta Urbanová - Hlasy, olej na plátně, 2012

Markéta Urbanová : Karnaválie

Markéta Urbanová se narodila 17. 8. 1978 v Turnově. Zde také vystudovala Střední umělecko průmyslovou školu, obor zlatník. Následně absolvovala studium klasické malby v ateliéru profesora Zdeňka Berana na pražské AVU (1997–2003), kde od roku 2005 působí jako odborná asistentka. Roku 2007 se stala členkou S.V.U. Mánes, roku 2010 byla zařazena do stuckismu - mezinárodního uměleckého hnutí, které vzniklo na přelomu tisíciletí v Británii jako obrana především figurativní malby oproti konceptuálnímu umění. Dílo Markéty Urbanové je zastoupeno v mnoha soukromých i veřejných sbírkách. Dvě její práce vlastní Národní galerie v Praze (Nalezenec, Černá nevěsta).

Obsahovým kódem k výstavě Karnaválie je obraz Černé vejce, ve kterém se nachází klíč k ostatním vystaveným malbám, i k celé současné tvorbě Markéty Urbanové. Je v něm obsažena osudovost, tajemství, zmar – v jeho fyzické i duchovní podobě i romantizovaná, až erotizovaná smrt. Ideovou předlohou se mu stala opera Zdeňka Fibicha Nevěsta messinská, respektive její libreto Otakara Hostinského na náměty Schillerovy stejnojmenné tragédie, která dosahuje až shakespearovských dimenzí. Ve finále opery se vyjeví, že oba nápadníci hlavní hrdinky jsou zároveň jejími sourozenci, a dramatický příběh vrcholí bratrovraždou a sebevraždou... Svatba je zmařena, nevěsta místo bílého závoje obléká smuteční šat. A právě tento moment zachycuje obraz, na kterém démonická sudička přichází sdělit nevěstě tragickou zprávu. Autorka na stůl umístila vejce, které by mělo být symbolem budoucího života, plodnosti a dle křesťanské terminologie také vzkříšení. Je ale černé a navíc rozpůlené – a stává se tak znamením zmaru, definitivního rozpadu. Prošlo procesem tlení – na sto dní zahrabané ve směsi vápna, jílu, soli a popele – a právě tím získalo onen úchvatný achátový řez s jantarovým lemem. Jeho odpudivá krása vzešla z hniloby. Černé vejce je svým vlastním protimluvem, popřením sebe sama, je ambivalencí sloučenou v jednotu.

Okouzlení smrtí se v tvorbě Markéty Urbanové objevuje dlouhodobě a snad by se dalo říci, že je jejím leitmotivem. Nejedná se o žádné módní gesto, ale o fascinaci, která vyrůstá z osobních prožitků autorky. Vyjevila se už v cyklu nahých těl obalených v igelitu, zmítajících se v existenciálním vyšinutí na hraně bytí a dobrovolného sebezničení (1998–2000), a především pak v portrétech otce a bratra, které byly inspirovány atentátem na New York roku 2001. Když měla malířka pocit, že téma tělesnosti a její definitivy pro sebe vyčerpala, obrátila směr, aniž by ale opustila své klíčové téma. Námětem jejích obrazů se staly černé nevěsty zahalené do smutečních závojů, hřbitovní kříže a věnce. Na nich se její dříve hyperrealistická technika uvolnila do expresivního gesta, které jí dovolilo uchýlit se až k abstrahující redukci.

Poslední série maleb prezentovaná na výstavě v galerii Peron pod názvem Karnaválie je vyústěním předchozích tendencí. Navazuje na Černé nevěsty a to jak technikou, tak i obsahem. Tělesnost je zde zastřena bohatě dekorovanými drapériemi, na kterých malířka může realizovat svoji původní šperkařskou preciznost a zálibu v ornamentu. Černě oděné vdovy, sudičky a plačky působí oproti předchozím nahým figurám s nelítostně obnaženými fyzickými detaily překvapivě erotizujícím dojmem. Kalvárie se tu protíná s karnevalem, smrtelné vypětí s oslavou života, extáze rozkoše s agónií utrpení, Thanatos s Erotem. A vše spěje ve zběsile křepčivém danse macabre k jedinému možnému vyvrcholení. Opět se zde manifestuje propojení protikladů v dokonalou jednotu, poloviny černého vejce se spojují v celistvý tvar.

Monumentalitu statických figurálních kompozic Markéty Urbanové umocňuje monochromní zelenkavé či zlatavé zabarvení, které nechává prostor kresebnému základu obrazu, stejně jako vytržení z konkrétního prostředí, které by malbu zatěžovalo přebytkem vjemů. Nic tak nerozptyluje výrazná gesta a výmluvnou, i když jemnou mimiku postav. Malířka své obrazy režíruje jako operu, která je ostatně její velkou inspirací i hudebním doprovodem při práci. Na počátku každého díla je vize, okolo které se dále rozvětvuje příběh – ať už vyfabulovaný, nebo s reálným základem. Za základě prvotní představy vytváří autorka nejdříve inscenované fotografie s modelkami oblečenými do kostýmů, které jim sama ušila. Vzniklé snímky následně kompiluje do ideálního výjevu a teprve pak maluje první skicy. Dovolím si tvrdit, že obrazy Markéty Urbanové jsou ucelené a bezchybné v každé fázi svého vývoje. Je téměř bolestné, sledovat, jak bravurní kresbu pohlcují podmalby a ty následně zaniknou v pod dalšími vrstvami nánosů barev i transparentních lazur. Markéta patří mezi poslední „strážce pokladu“ – zasvěcené učedníky profesora Zdeňka Berana, mezi ty, kteří dokonale ovládají řemeslo malby i její alchymii. Je to právě staromistrovská technika, která těm několika málo vyvoleným, kteří ji ovládají, dovoluje naprostou svobodu projevu. Dokonce jim dovoluje, aby ji popřeli, zbavili se chiméry dokonalého hyperrealismu a uvolnili svá gesta do velkorysých náznaků. Obě tyto zdánlivě protikladné polohy soužijí v současné tvorbě Markéty Urbanové v perfektní symbióze – rozpůlené vejce se sjednocuje v záhadný, okouzlující a zároveň mrazivý objekt touhy.

Terezie Zemánková

Galerie Peron, U Lužického semináře 12, Praha 1, 9. 3. – 8. 4. 2012.

Markéta Urbanová

Narozena 17. 8. 1978 v  Turnově
Nyní žije a pracuje v Praze
Od roku 2005 pedagog na AVU v Praze

Vzdělání

1993 – 1997 Supš v Turnově, obor Zlatník
1997 – 2003 Akademie výtvarných umění v Praze ateliér klasické malby, prof. Zdeněk Beran
2007 přijata za člena S.V.U. Mánes
2010 přijata mezi Stuckisty, mezinárodní um. Směr

Samostatné výstavy
2003 Urban / Urbanová, výstava obrazů v muzeu Českého ráje v Turnově
2005 Urbanová a Hégr, výstava fotografií v muzeu Českého ráje, Turnov
2009 Černá, autorská výstava, galerie The Chemistry, U Kanálky 4, Praha 2,
2010 Markéta Urbanová – Obrazy a Grafiky samostatná výstava v Troji , Galerie u Lávky, Praha
  Nudita, retrospektivní výstava v Obecním domě, Opava

Společné výstavy
1999 Studenti prof. Berana, galerie U prstenu v Praze
2000 Studenti prof. Berana, galerie Nova v Praze
  Studenti prof. Berana, galerie AVU, Praha
  Výstava studentů AVU, Výstavní sínˇ Mánes, Praha
2001 Studenti prof. Berana, sýpka ve Vlkově
  Studenti prof. Berana, Wortnerův dům v Českých Budějovicích , katalog
  Mezinárodní malířské sympsium v Polsku, katalog
2002 Skupinová výstava, hrad Sovinec
  Mezinárodním malířském sympsiu v Polsku, katalog
2003 Art Prague, Výstavní sínˇ Mánes, Praha
  Artoday, společná výstava několika autorů,  galerie Nová síň, Praha
2004 Skupinová výstava, Amemberg, Německo
  Semilský salon
2005 Akty v akci, společná výstava obrazů několika autorů, museum v Kašperských horách
  Akty v akci galerie Diamant S.V.U. Mánes , katalog
  Bienale, Veletržní palác v Praze, katalog
2006 Pražské ateliéry,  Novoměstská radnice, Praha
  Sympoziu,Čína,  Harbin, Jushin muzeum
  Art Black,  Pardubice
  Malíři Pojizeří 2006, Muzeum a Pojizerská galerie Semily
2007 Mánes Mánesu, výstava ke 120.výročí založení spolku Mánes,
Praha, katalog
  Skupinová výstava, Drienbergen, Holandsko
  Malířské sympozium, Louny, výstava v galerii XXL
  Malíři Pojizeří 2007 , Muzeum a Pojizerská galerie Semily
2008 Jubilanti Mánesa, výstava v galerii Diamant, Praha, katalog
  Lyrická Brutalita , Galerie XXL - výstava s J. Gemrotem a A. Jiřičkovou
  Defenestrace, výstava žáků a absolventů at.prof.Berana, Novoměstská radnice Praha, katalog
  Autoportrét v Českém umění 20. a 21.století, hlavní sál Alšovy jihočeské galerie na  Hluboké nad Vltavou, katalog
  Malířské sympozium, Louny,výstava v galerii XXL
  Skupinová výstava, Galerie CHemistry, Praha
2009 V zrcadle skutečnosti , výstava s J. Gemrotem a sochaři
R.Nivnickým a M.Skalickým, Galerie Kotelna, Říčany u Prahy
  Musíme, spol.výstava s J.Gemrotem, L.Miffkem a K.Jerie,  galerie Diamant, Spolek S.V.U.Mánes, Spálená 4, Praha 1
  11 ze 115, výběrová výstava 11 autorů ze spolku S.V.U.M., galerie Montanelli, Praha 1
  Černá, autorská výstava, galerie The Chemistry, U Kanálky 4, Praha 2
2010 Connection, Výstava asistentů AVU, Berlín, České velvyslanectví v Berlíně, katalog
  Letní koktejl, spol.výstava,  Michal's gallery, Praha 1, katalog
  Soukromé krajiny, spol. výstava s J.Valečkou a J.Hauschkou, gal.Dimant,
S.V.U.Mánes, Praha
  The Prague Stuckists a jejich hosté, Galerie 21. Století, Praha
  Markéta Urbanová – Obrazy a Grafiky
autorská výstava v Tróji , Galerie u Lávky, Praha
  Nudita, autorská výstava v Obecním domě, Opava
2011 The Prague Stuckists, výstavní sín v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi, katalog
  Turquoise Blue, autorská výstava, Galerie 21.Století, Praha, katalog
  Enemies of Art, Lauderdalehouse, Londýn, katalog, text Edvard Lucie-Smith
  ArtPrague, Mánes, Prague Stuckists, galerie Vltavín
  Kromě Alenky – říše za zrcadlem, Kroměříž, galerie Orlovna, katalog
  Hyper-r-r , ArtPro gallery, Praha, katalog
  Originální a perspektivní, Bohemia Modern Art Gallery, Praha, katalog
2012 Ohrožený druh – Species periclitata, ArtPro gallery, Praha, katalog

 

Zastoupen v soukromých sbírkách:

  • Národní Galerie, Veletržní palác v Praze - obraz Černá nevěsta, 2009, olej na plátně, 170 x 115 cm
  • Národní Galerie, Veletržní palác v Praze - obraz Nalezenec, 170 x 130, olej na plátně, 2010
  • Alšova Jihočeská Galerie na zámku Hluboká nad Vltavou, obraz - Ve skříni, 2000, olej na plátně, 210 x 140 cm
  • Zastoupení v soukromých sbírkách

 

Markéta Urbanová (vpravo) na otevření výstavy