Lyuben Petrov - Jezinky a dobyvatelé

24. 1. - 28. 2. 2018

Lyube Petrov-Jezinky a dobyvatelé

Někdy si říkám, že je nejtěžší vymyslet název výstavy... Obrazy se vždy nějak namalují, je to ostatně malířova práce, která musí přinejmenším bublat jako potůček, či lépe zurčet jako svěží horská bystřina či nejlépe valit se jako nenasytná biblická potopa, která diváka strhne do zuřivého maestromu umělcovy imaginace... Bohužel se často stává, že umělec svoji kreativitu plně vystřílí na svém díle a pak sám, opuštěn v hrozivé džungli vysokého světa umění vymýšlí brizantním ostrovtipem sršící názvy jako třeba: “Malba a kresba”, “Malířské dílo”, “Kresba a grafika” či snad úplně vražedně nejsofistikovanější název: “Obrazy”. Většina se asi shodne, že tyto názvy jsou zábavné asi jako aperitiv v podobě destilované vody ohřáté na pokojovou teplotu a servírovaný v plastovém kelímku koupeném ve slevě v Kauflandu. Ne tak v případě v Praze žijícího a tvořícího, původem bulharského malíře Lyube Petrova! Jezinky a dobyvatelé je název aktuální malířovy výstavy, která představuje malířovu práci posledních měsíců. Někdo by možná namítl, proč vlastně takový pitoreskně-extravagantní název?

Název výstavy navazuje na Lyubenův narativní potenciál ukrytý v jeho plátnech. Malíř rád promítá svůj životní příběh do obrazů, který cedí skrze síto vlastní mytologie synkretizované z kulturně-historického kapitálu snad celého světa. Komiks, pravoslavné ikony, sexy pokleslá kinematografie jsou jedny z mála ingrediencí, ze kterých vytváří plodivé mycelium, ze kterého v čarovných kruzích vyrůstají omamné shluky jeho maleb. Realita je šedivá a ubíjející, lépe jí infikovat kouzlem, které způsobí, že se z plátna vyloupne dobyvatel neboli conquistador, poulící oči na ladné tvary domorodých žen líně a rozkošnicky se rozvalujících na plážích a lesních mýtinách Nového světa (Je v tom snad ozvěna Lyubeho svatební cesty na Kubu?). Jen dále, a brát si plnými hrstmi, co přináleží španělské koruně a jejímu bohem pomazanému králi. Jen pozor na podivuhodné ženy tiše našlapující v korunách stromů, které testosteronem nabitým soldátům v blyštivých pancéřích dokáží ukrást zrak (Největší podvědomý strach malíře?). Jsou snad geneticky spřízněny se slovanskými jezinkami obývající temné pohraniční hvozdy obklopující českou kotlinu. Topos těchto vizuálních příběhů je předem dán - je to les- někdy hravě temný, středoevropský v jehož stínech se to hemží gnómy, jindy jihoamerický deštný, v jehož srdci se na palouku z věkovitých sukovitých kořenů vypíná bájný strom života. Jezinky hupskají, dobyvatelé se za nimi s tasenými kordy zuřivě prosekávají girlandami lián a nebezpečných hadů. Malířův vnitřní svět je dualisticky rozdělený na mužský - uchvatitelský, dramaticky hřmotný, až někdy svou “machovitostí” komický, a na ženský, Érotem pocukrovaný a Thanátem olíznutý prvek které se sváří jako muž a žena v požehnaném svazku manželském (Snad také malířova osobní zkušenost?). Jsou to ozvěny všednodennosti, zahalené v mysli malíře do pompézního roucha překvapivých rekvizit a divákovi servírované ve své syrové sofistikované jednoduchosti.

Inu jak praví Karel Jaromír Erben ústy slepého starce v jedné své pohádce prostému pasáčkovi: “Ale tam na tu hůrku v lese jich nevoď, přišly by na tě jezinky, uspaly by tě a pak ti vyloupaly oči.”

Jan Melena

LYUBEN PETROV

Narozen v roce 1984 v Burgasu, Bulharsko
Born 1984 in Burgas, Bulgaria
Žije a pracuje v Praze, Česká republika 

VZDĚLÁNÍ / EDUCATION

2009–2011 (Magisterský titul / Master‘s degree), Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění,malířství, prof. Martin Mainer, Brno, Česká republika / University of Technology, Faculty of Fine Arts, painting, prof. Martin Mainer, Brno, Czech Republic
2003–2007 (Bakalářský titul / Bachelor‘s degree), malířství v Národní akademii umění, Sofie, Bulharsko , painting in National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria

CHARAKTERISTIKA MÉ VÝTVARNÉ PRÁCE / ART STATEMENT

Snažím se transformovat každý přiběh do něčeho mnohem zábavnějšího a zajímavějšího a dát tím celkově novou atmosféru tomu, co vidíme. Dosahuju toho neskrývaným humorem, sarkasmem a groteskou, okem pro maličkosti každodenního života, zálibouv tématech, které boří hranice mezi realitou a iluzí a tvořením prostoru, kde minulost a budoucnost, realita a fantazie přechází v jedno a to samé. Tato tranformace čerpá jak z mého pohledu na okolní svět, tak i z mého smyslu pro humor a optimismu. Touto změnou se snažím publiku poskytnout nový pohled na realitu.

I am trying to turn the story into something more amusing and interesting and to create a whole new atmosphere in the visual image. With undisguised humor, sarcasm and grotesque, an eye for the small things in everyday life, fondness for topics that blur the line between reality and illusion, and creation of an alternative realm where past and future, reality and fantasy become one. This transformation draws upon my own understanding of the surrounding world as well as my sense of humor and positive outlook. By transforming this information I am looking to convey a new sense of reality to the public. 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (VYBRANÉ) / SOLO EXHIBITS (SELECTED)

2017 “Mantracit”, the Coalmine Michal, Ostrava, Czech Republic
“The Big Blue”, Nesi Gallery, Burgas, Bulgaria
“Ledy Lédy”, Chemistry Gallery, K10 Coworking, Prague, Czech Republic
2016 “Apocalypsarium“, BCI, Sofia Gallery, London, United Kingdom
2015 “Apokalypsarium“, Gallery Akademiya, Sofia, Bulgaria
“Apocalypsarium“, Gallry Art Salon S, The Dancing House, Gallery of modern and contemporary art, Prague, Czech Republic
2014 “Dive into my palette“, Gallery Peron, Prague, Czech Republic
2013 “Lyuben Petrov and Edmond Demirdzian“, “EDMOND“,Young artist Award, Rakursi Gallery, Sofia, Bulgaria
2011 “I am not lost ghost“, Stodvacettrojka Gallery, Hradec Kralove, Czech Republic
2010 “Rabbits stories“, TROJKA Gallery, Brno, Czech Republic

SPOLEČNÉ VÝSTAVYGROUP EXHIBITS (SELECTED) 

2017
30th LONDON ART FAIR, areacreativa 42, Crag Gallery, London, United Kingdom
4th ART PRIZE CBM – Premio Biennale, “Carlo Bonatto Minella”, Turin, Italia
 “COLLETT Prague/Munich”, private art collectors –Prague, Czech Republic
”23rd International Biennial of Humour and Satire in Art”, 2017, Gabrovo, Bulgaria
“16th International Contemporary Art Fair”, Gallery Peron, Prague, Czech Republic
2016
 “Art-Brut-All“, festival Brutal Assault, Josefov,Ostrava, Czech Republic
“Prvni Jarni”, teh New Gallery, Prague, Czech Republic
“15th International Contemporary Art Fair“, Peron Gallery, Prague, Czech Republic
“Šešublů show”, Vilém Wünsche Gallery, Havířov, Czech Republic
2015
 “Art and Brick“, Art Salon S Gallery – club Ocean, Prague, Czech Republic
“Zukunst“, Reistna Gallery, Valtice, Czech Republic
“Image and Similarity”, National Gallery, Sofia, Bulgaria
“Caution: wet paint!“, Sofia City Art Gallery, Sofia, Bulgaria
“14th International Contemporary Art Fair“, Gallery Peron, Prague, Czech Republic
2014
 “Martin Mainer and Lyuben Petrov“, Diamond Gallery, Prague, Czech Republic
“Young Visual Artists Awards“ (YVAA), Sofia Art Gallery, Sofia, Bulgaria
“13th International Contemporary Art Fair“, Art Prague, Gallery u Nini, Prague, Czech Republic
2013
 “Jeden pták jaro nedělá“, Gallery u Prstenu, Prague, Czech Republic
“12th International Contemporary Art Fair“, Art Prague, Gallery Mainerova, Prague, Czech Republic
2012
 “Nad vodou“, Behemot Gallery, Sokolovna Gallery,
Martin Mainer and art group TUBE, Brandýs nad Orlicí, Czech Republic
“MOST: Bulgarian Contemporary Art Contest“, The Museum Gallery of Modern Art , Sofia, Bulgaria
2011
 “Crash Test” Topičův salon Gallery, Prague, Czech Republic
“Pokračuj...“ Chodovská tvrz Gallery, Prague, Czech Republic
“Na cestě do...“, Radnice Gallery, Vsetín, Czech Republic
Presentation Diplom work, Wannieck Gallery, Brno, Czech Republic
2010
 “Arskontakt contest“, Brno, Czech Republic
“Berlin ist Brno – Brno ist Berlin”,Aula Gallery, FAVU, Brno, Czech Republic
... 

OCENĚNÍ / AWARDS

2017 4th ART PRIZE CBM – Premio Biennale, “Carlo Bonatto Minella”, Turin, Italia, Final nominated artist
2014 Young Visual Artists Awards Nominated artist for BAZA Award for Contemporary Art – YVAA, Sofia , Bulgaria
2013 Contemporary Art Society, WINNER: young artist of the year, Burgas, Bulgaria
2013 „EDMOND“, WINNER: Young artist Award, Sofia, Bulgaria
2013 ART PRAGUE,WINNER: Young Award – artist under the age of 35 years
2012 Bulgarian Contemporary Art Contest „MOST“, Nominated artist – FINAL SELECTION OF THE INTERNATIONAL JURY, Sofia, Bulgaria 

KOLEKCE / COLLECTION

Museum of Sofia City Gallery, Sofia, Bulgaria
Private Collection of Nikolai Nedelchev, Sofia , Bulgaria
Private Collection of COLLETT PragueMunich, Prague, Czech Republic
Collection of Beneton Art- Imago Mundi, Italy