Současná výstava

Lyube Petrov - Ponor do mé palety

20. 5 - 20. 6. 2014

Za realitou, 2014, akryl na plátně, 160 x 200 cm

Expresivní malířský výraz, jasná intenzita, energické pastózní nánosy barev a zjevná plasticita jsou charakteristickými rysy specifické malířské techniky Lyube Petrova. Široká škála výrazových prostředků předznamenává významovou bohatost příběhů, skrytých v groteskních dílech, jež jsou plné sarkasmu, komiksové estetiky, nadsázky a humoru, ale i hlubších úvah o vztahu člověka a přírody, jež vedou k apokalyptickým závěrům.

Lyube Petrov (1984), bulharský umělec žijící v Praze, ve své tvorbě spojuje tradici, symboly a prvky východní i západní kultury na poli motivů vycházejících ze schémat křesťanské ikonografie (Archangel Michael, St. Sebastian I, St. Sebastian II), mytologických námětů (Contemporary Diana, Sweet 16, Cartoon Titan), ale také abstraktních motivů inspirovaných sci-fi literaturou (First Colony I, First Colony II) a filmem. Tento malíř zářivého koloritu patří do nejmladší generace studentů Martina Mainera a spolu s Janem Pražanem a Samuelem Paučem založil uměleckou skupinu Tuba.

Svým dílem autor vyslovuje ironický komentář současného stavu civilizace, která je na pokraji apokalyptické zkázy a svým jednáním přímo volá po zlomových momentech lidské existence. S tím souvisí enormní snaha o zachycení okamžiku. Postavy jsou paralyzovány jakýmsi transem, v němž sledují přírodní katastrofu, apokalypsu, zatímco publiku zůstává sledované dění skryté. Zadržení okamžiku je prezentováno jako magická věc. Obsahy děl mají hluboký myšlenkový základ a vypovídají o zralosti filozofického poslání mladého autora.

V důsledku globálního propojení jsou společnost, kultura a tradice nahlíženy dvěma pohledy, když autor kombinuje prvky tradičních bulharských pohanských zvyků (Kuker – postava zahánějící zlé duchy) s odkazy na současné mezinárodní fenomény (komiks, film) a pomocí této ironizující mytologie vytváří zcela novou realitu a způsoby nahlížení vlastního kulturního dědictví. Hravým a zábavným způsobem tak propojuje minulost s přítomností a pomocí své umělecké imaginace nám dovoluje nahlížet i do budoucnosti.

V sérii obrazů Skin of the Future tak například předznamenává lidské „pokroky“ v oblasti genetiky, kdy divákovi vystavuje na odiv geneticky upravené mutanty zvířecích druhů jako trofeje lidské pýchy. Jsou to důkazy lidských tendencí zvítězit nad přírodou, vedoucí k apokalyptickým závěrům.

Malířský charakter díla, a to především v zářivosti barev nebo v kombinaci figurativních a abstraktních motivů, může být přirovnáván k dílu rumunského umělce Adriena Ghenie, Petera Doiga, umělců lipské školy a z českých autorů například Lubomíra Typlta nebo Adama Štecha.

Název výstavy – Ponor do mé palety - můžeme chápat jako autorovu metaforu nabádající diváka k hlubinnému průzkumu jeho tvorby a zachycených fantaskních příběhů, jimiž dokazuje nevyčerpatelnost obrazu. Stejně tak jako potápěči, tajemní průzkumníci hlubin, i Lyuben Petrov, který se sám zobrazuje jako potápěč, z něhož vytryskává paleta barev, zkoumá prostřednictvím svých ústředních bizarních postav smysl lidské existence, předvádí sílu myšlenky jedince dovedenou k obrodné zkáze apokalyptických rozměrů. Varovně působící nepatřičné figury obklopeny prvky naší každodennosti se stávají superhrdiny naší budoucnosti. Autor tak velmi neotřelým způsobem rozehrává problematiku vztahu umění a jeho pozorovatele.

Šárka Komedová, květen 2014