Kateřina Barabášová – Krvavý román

23. 5. – 18. 6. 2016

Kateřina Barabášová (vpravo) v expozici výstavy při vernisáži

Kateřina Barabášová: KRVAVÝ ROMÁN

Kateřina Barabášová absolvovala obor výtvarná tvorba na Univerzitě Palackého v Olomouci a na studium navázala stáží v maďarské Pécsi. Vedle malby a kresby se věnuje také videoartu.

S trochou nadsázky by se dalo říci, že Kateřina Barabášová ve svých malbách píše soudobé pokračování Krvavého románu Josefa Váchala. Spojuje ji s ním záliba v pokleslých žánrech brakové kultury, v jejích malbách se ale namísto motivů Váchalových oblíbených rodokapsů a morzakorů1, které si bral na paškál právě v Krvavém románu, objevují prvky současné popkultury, komiksů, béčkových filmů, počítačových her a především  média nejmasivnějšího - internetu. Ty se mísí s deníkovými záznamy, útržky prožité reality a vzpomínek či s postřehy lidských charakterů, často personifikovaných do zvířecí podoby. Autorka s dětsky naivní krutostí, jindy zas se sofistikovaným černým humorem, přeplouvá mezi posvátným a zavrženíhodným, mezi noblesou a úpadkem. Jednotlivé výjevy se pak ve vrstvách prolínají a na principu snové logiky společně vytvářejí dramatický příběh, který je často rámován vyhrocenými protiklady dobra a zla - nebe a pekla.

I když v tvůrčím procesu nechává průchod náhodě, vždy pečlivě buduje kompozici obrazu. Jednotlivé motivy si nejprve skicuje na papíry, které pak dlouho přeskládává do výsledné sestavy zaplňující celý formát plátna. Charakteristické je pro ni kombinování různých malířských i kreslířských technik, stejně jako propojení expresivní, kontrastně barevné malby s lineárně kresebnými prvky.

Na počátku obrazu bývá jediné „klíčové“ slovo vložené do internetového prohlížeče, který k němu vychrlí záplavu často překvapivých vizuálních asociací. Ty se pak dále rozvětvují a spolu s nimi se rozrůstá struktura příběhu, který nezřídka nabírá nepředpokládaný směr a formuje se do eklektické vizuální koláže. Vygooglované obrazové předlohy jsou odrazovým můstkem pro další řetězení témat a motivů, která autorka často čerpá ze svého života na venkově, na samotě uprostřed Šumavských lesů, a také z osudů a typologie jejich obyvatel. Na jejích malbách v aktualizované novodobé podobě ožívají váchalovští sukubové a inkubové z elementární pláně vášní a pudů i přízraky z pláně astrální, konají se tu extatické pohanské rituály, které se přirozeně prolínají se zlidovělou křesťanskou symbolikou, i s se stylizovanými znaky podobnými vzkazům vyrytým na školních lavicích, zdech nebo záchodových dveřích. Její vizuální slovník je zřetelně poznamenán obdobnou životní zkušeností a kulturními kódy, jaké se odrážejí v tvorbě staršího Josefa Bolfa nebo jejího generačního souputníka Jana Vytisky. Barabášová pro ně ale nachází osobitou originální formu i obsahy, ve kterých se mísí ostrá společenská kritika s její privátní mytologií.

Terezie Zemánková

 

*Rodokaps = román do kapsy, morzakor = mord za korunu

Kateřina Barabášová ( *1986)

 • 2002-2006 SUPŠS sklářská (obor malba u prof.L. Wojaczka), Valašské Meziříčí
 • 2007-2008 absolvent kurzu muzeopedagogického modulu, Univerzita Palackého, Olomouc
 • 2006 - 2011 Univerzita Palackého v Olomouci, obor výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, Olomouc
 • 2010 studijní stáž Eramus, Pécs, Maďarsko
 • 2011 pracovní stáž v galerii Reception, Berlín, Německo

Samostatné výstavy: 

 • Bez představ, Wurmova galerie, Olomouc, 2014
 • Horror vacui, Cafe decada, Praha, 2013
 • 180 stupňů mi nestačí, Galerie u Mloka, Olomouc, 2013
 • Maďarský deník, galerie Dole (kurátor: M. Mikolášek), Ostrava, 2011 
 • VOMB fest, festival ve Zvířeticích u MB, Zvířetice u Mladé Boleslavi, 2009
 • Kočičí story, galerie Jáma (kurátor J. Surůvka), Ostrava, 2009

Účast na kolektivních výstavách:

 • Freudenthal show, galerie Freud and Thal, Bruntál, 2013
 • Useful symbiosis, Muzeum umění v Owensboro, Kentucky, USA, 2012
 • Tech(o)zitje, Polenta fest, Maribor, Slovinsko, 2012
 • 10 Euro, galerie Serendipity, ACUD, Berlín, Německo, 2011
 • Arts and Culture-reshaping urban life, konference umění, Schwerte, Německo, 2011
 • Otevřený prostor, Konvikt, Olomouc, 2011
 • Retrospektiva, Napeča koláča ( s P.Demek, T. Skalík, D.Borovec, M. Prášková, M. Růžička, M. Fišr, P. Šprincl, I. Sumec) Divadlo hudby, Olomouc, 2010
 • Výtvarné sympozium-téma: Až po okraj, Týden improvizace- soutěž, Olomouc, 2010
 • Výstava ateliéru malby (H.Csaba), ateliér malby H. Csaby, Pécs, Maďarsko, 2010
 • Scénografie pro divadlo Hudby Olomouc: Mme Bovary ( spolupráce s J. Žůrkem), Divadlo hudby, 2009
 • Výstava Proluky, galerie Litovel ( s M. Bekovou, J.Musilovou, H.Šebelovou, M. Kozlíkovou, A. Víškovou), 2009
 • Performance Kritické dějiny akčního umění, KRMENÍ+ Vladimír Havlík+Ostrý zub ( D. Jedlička, J. Krtička, Jorgen), konference Pedagog a umění, 2009, Jezuitský konvikt, Olomouc

Kateřina Barabášová – Evening Sun, 2012