Karel Balcar - The Beauty of Corona

14. 11. - 5. 12. 2021

KAREL BALCAR - THE BEAUTY OF CORONA

V barokní temnosvitné malbě pracuje Karel Balcar především s figurativními náměty, jejichž popisnost vyloženě křičí po nalezení konkrétního obsahu a významu. Nutkavá potřeba interpretace zobrazivé malby ovšem může mnohdy narušit její hlubokou intimitu. Vždyť i ona má právo být nepochopena stejně jako malba abstraktní. Balcarova tvorba je především osobní výpovědí malíře, jenž sám významy svých obrazů mnohdy nalézá až dlouho po jejich dokončení.

Výběr obrazů na výstavě zahrnuje malby posledních dvou let. Aktuální situace ve světě se musela do tvorby nutně promítnout, avšak nenechme se zmýlit názvem výstavy. Autor jistě nehledá krásu samotné epidemické situace. Přidáním členu „The“ do názvu definuje fiktivní krásku ze stejnojmenného obrazu. Při pohledu na roušku s řetězy evokující podivné období nesvobody můžeme z obrazu vyčíst jistou dávku ironie. Druhým obrazem, který vybízí k úvahám o současné době, je plátno Rukojmí. Muž a žena sedí svázáni k sobě v tmavé místnosti připomínající sklepní prostor. Jejich spoutání ovšem není nijak drastické a odkazuje tak spíše na úroveň symbolickou stejně jako celý námět obrazu, ve kterém rukojmí můžeme chápat v různých a naprosto odlišných významech. Vedle masky, která zakrývá mužovu tvář, jsou silným prvkem obrazu také gesta rukou obou postav navozující dojem otázky či výčitky. Ruce se jako jeden z klíčových námětů umělce objevují na výstavě v různých variantách.

Na plátně Persefona se vydáváme spolu s autorem do říše mrtvých, abychom stejně jako hlavní postava příběhu opět zanedlouho zatoužili vrátit se nahoru. Podobně se cítí malíř, který je zvyklý malovat pouze za denního světla, za podzimních a zimních měsíců. Podobně mu v jeho venkovském ateliéru v některých chvílích chybí městský, intelektuální život. Nahoru, dolů, dovnitř, ven, do samoty, k lidem… Koloběh života, který v podobě krve ještě před chvilkou proudil srdcem na obraze Báseň. Plátně, jenž nás již svým názvem vrací k úvodní myšlence potlačení potřeby interpretace obrazu. Báseň, metafora, střet skutečného s nereálným, fascinující svět obrazu, jehož hlavním úkolem není konkrétní sdělení, ale navození pocitu, se kterým divák tiše odchází.

Kristýna Jirátová
kurátorka výstavy

Karel Balcar - The Beauty of Corona, 2021, olej na plátně, 100 x 87 cm