J i ř í   N a č e r a d s k ý
VELKÉ FORMÁTY
v síni Mánes
od 19. 3. do 30. 4. 2004