Jakub Hubálek – UNTITLED

31. 1. – 25. 2. 2017

Jakub Hubálek – Untitled

Untitled neboli bez názvu, nepojmenovaný, je název výstavy Jakuba Hubálka, o které mám dnes krátce pohovořit, ale je to také výzva, je mi snad mírně naznačeno, abych obraz doprovodil slovy. Je jasné, že to není možné absolutně, každá správná malba má v sobě tajemství, které není možné vyjádřit slovy. Proto se teoretická reflexe uměleckého díla pouze přibližuje, ale nikdy nemůže plně rozšifrovat dílo. Když se to přeci jenom stane, umělecké dílo přestane být uměleckým dílem, ale mrtvým rozpitvaným tělem na teoretikově stole.

Hubálkovy malby jsou něčím tajemné. Působí jako staré fotografie nalezené při vyklízení pozůstalosti po nám neznámém nebožtíkovi, když si tyto fotografie začneme prohlížet, přijdeme na to, že jsou něčím fascinující, nevíme, kdo na nich je, ale dýchá z nich onen tajuplný šelest historie, který neumíme určit a vlastně ani určit nechceme. Víme, že se to událo v minulosti, ale těžce definovatelné, stejně jako když se díváme na Hubálkovy malby. Na jedné z nich vidíme třeba sedícího muže s nohou přehozenou přes nohu, tvář je bílá, schválně nenamalovaná. Je slušně oblečen, oblek je však těžko zařaditelný, může to snad být retromóda? Každopádně nám připadne, že držením těla připomíná filmovou hvězdu z třicátých let. Ale stále to nevíme jistě.

Hubálek pracuje v náznacích, nedořečených gestech, zastavuje čas před bouřlivým finále, je nevyzpytatelný jako počasí na horách. Tím zároveň otevírá divákovi široké hrací pole, kde se jeho fantazie může plně realizovat. Umí být abstraktní, z šedivých valérů buduje abstraktní prostor, zachycuje ektoplazmu těsně před zhmotněním přízraku.

Často pracuje s motivem jakési šikmé plochy, namalované zátiší padá, ale je znehybněno tahy štětce, kterými malíř operuje jako neurochirurg při obtížné operaci, která může navrátit zrak, ale může také skončit fatálně. Dívka ladných tvarů leží na zemi, nohy má nahoře opřené o přeházenou sedačku. Bohaté černé vlasy jsou rozprostřeny na podlaze jako rozlévající se oceán… Na druhý pohled se však zdá, že dívka může být mrtvá a její hlava leží v tratolišti černé krve. Vše působí nestabilním a znejišťujícím dojmem, divák je na pozoru a očekává vpád čehosi hrozivého. Ať tak, či onak, přihlížejícímu se tají dech.

Hubálek umí být v některých svých kompozicích dynamický, připomínající barokní mistry, pohyby štětce se snaží vyrovnat Velazquézovi či Fransi Halsovi. Namaluje obraz podle fotky, kterou mu pošle kamarád z oslavy narozenin, ale úplně ji přetvoří, vdechne jí nový život, dotyky štětce vytvoří atmosféru, která je něčím znepokojivá, ale přesto či snad díky tomu neuvěřitelně živoucí. V jiném obraze se přiblíží Gerhardu Richterovi a dá nám vzpomenout na strýčka Rudiho.

Jakub Hubálek je výrazný malíř, přesvědčivý ve svých malbách a dovedný tvůrce malířských nálad a atmosfér. Figury v jeho obrazech jsou opravdu „untitled“ nepojmenované, ale o to silně hovořící k citlivému divákovi, kterému dokáží zprostředkovat něco, co je opět „untitled“, tedy bez názvu.

Jan Melena

Jakub Hubálek

narozen 1983 v Praze / born 1983 in Prague
žije a pracuje v Praze / lives and works in Prague

Studia / Studies

1998 - 2002 SUPŠ Praha
2004 - 2010 AVU, The Academy of Fine Arts in Prague
2008 - Akademie der Bildenden Künste, München

Samostatné výstavy (výběr) / Solo Exhibitions (selected)

2012 - “Naproti zdi”, Galerie workshop@y, Bubenská – Prague
2011 - “Osobní záležitost”, Dům U Zlatého prstenu, GHMP, Prague
2009 - “Krabat Wurstmann Aka Jakub Hubálek”, Café Kosmos, München, Germany
2009 - Divadlo Alfréd ve dvoře, Prague
2013 - “Obrazy” Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
2014 - Confidential Reports, Munikat Gallery, Munchen, Germany
2016 - Solo Show, Ponyhof Artclub, München, Germany
2017 - Untitled, Galerie Peron, Praha

Skupinové výstavy (výběr) / Group Exhibitions (selected)

2010 - „Diplomanti AVU“ - Národní galerie, Prague
2010 - „Hogo-Trafo-Fogo“, 66 Galerie Botas, Prague
2010 - „Česká malba“, Galeria Fontana, Piešťany, Slovakia
2010 - „Bambini di Praha“, Kunstverein Graz; Regensburg, Germany
2011 - „Artbanka Kick Off“, Dvorak Sec Contemporary, Prague
2011 - „Cena kritiky malby“ , Galerie kritiků, Praha
2012 - „Reality Bites, Art Affair, Regensburg, Germany
2013 - „Everything is possible“, kunstverein Weiden, Weiden, Germany
2013 - „Psí dny“ Nau Gallery, Prague
2013 - „ Černočerná žluč“ Trafačka Gallery, Prague
2013 - „Terminál“ Galerie Mimochodem, Prague
2013 - „Důvěrná sdělení“ Nod Gallery, Prague
2013 - „7 let chrámu svobody“ Trafačka Gallery, Prague
2013 - „Ich- Ist Ein Anderer“ VNG AG Gallery, Leipzig, Germany
2013 - „22:22“ The Chemistry Gallery , Prague
2014 - „22: 22(2) The Chemistry Gallery, Prague
2015 - Art Prague, Kafka’s House, Prague
2015 - Expresion, Nod Gallery, Prague
2015 - Jehla V kupce sena, Topič’s Salon, Prague
2016 - Stroke Festival, München, Germany
2016 - Avance de temporada, ESPositivo Gallery, Madrid
2016 - COAM, Artfair, Madrid

V expozici výstavy