Galerie Peron 4. 1 2007 - 11. 2. 2007

Ivana Štenclová - Nahá

 

Ivana Štenclová (1980), absolventka pražské AVU (atelier kresby, prof. Jitka Svobodová), patří mezi autory nejmladší generace, kteří svým dílem oslovili veřejnost už za svých vysokoškolských studií, a jejichž nástup na uměleckou scénu je proto plynulý a přirozený. Štenclová se vyjadřuje prostřednictvím tradičního média - kresby. Tu ale nepojímá nijak rigorózně. Experimentuje s formou, technikami a technologickými postupy, zkoumá jejich možnosti a vytváří tak díla na pomezí kresby, malby a objektu. Zmíněné experimenty však nejsou nijak svévolné. Jsou přirozeně navázány na tématiku, které se autorka kontinuálně věnuje, a která zahrnuje vztah jedince, prostoru a času v různých fázích vývoje lidské bytosti. Tato obsahová platforma propůjčuje těmto experimentům legitimitu a činí je kontextuálními v rámci celé (zatím krátké) tvorby.

Výstava byla prezentována také v Muzeu moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích od 10. 11. do 15. 12. 2006.

PERON GALLERY invites you to a SALE EXHIBITION

Ivana Štenclová - Naked


Ivana Štenclová (1980), graduate of Prague Academy of Fine Arts (School of Drawing, studio of Jitka Svobodova), belongs to authors of the youngest generation, which have addressed the public by their works while still at school, and whose entry to the art scene is thus gradual and natural.Štenclova expresses herself through a traditional media - drawing, however, without any rigorous envisage. She experiments with form, techniques and technological methods, studies their possibilities a creates outputs on the borderline of a drawing, painting and an object.

This exhibition was already presented at Andy Warhol Museum of Modern Art in Medzilaborce / Slovak Republic in November 2006. All displayed artworks are for sale.

UKÁZKA TVORBY

Do nebíčka, do peklíčka

 

 Zakázané město

 

 

Modré bačkůrky

 

 CZ

 

 Stírání pelu

 

  
  Polibek

Ivana Ivaně

Ivana Štenclová, která vystavuje v Galerii Peron, darovala Ivaně Trumpové
při příležitosti oslavy jejich 58. narozenin v Praze obraz - její portrét ve stylu ikony