Bohumil Zemánek - ČESKÁ GROTESKA

sochy
Mázhaus Novoměstské radnice
3. 5. - 3. 6. 2012

Julie - sprostá holka, 1978, glazovaná a neglazovaná verze

Postavy a postavičky Bohumila Zemánka patří z dnešního pohledu ke zlatému fondu výtvarné grotesky, i když se raději pohyboval na spodní hranici pomyslné škály ironie a tvrdé kritičnosti a pohlížel na divadlo světa s dobráckým úsměvem. Celý tvůrčí život věnoval pozorování nepatetických situací a scén s tím nejbanálnějším každodenním obsahem. Pozoruhodná je jeho záliba v plavecké disciplíně, kterou zobrazoval často a s nadšením. Na toto téma vznikla řada plastik, ve kterých se mu podařilo nekomplikovanými prostředky vytvořit vtipnou iluzi sportovních výkonů v bazénu. K nim lze volně přiřadit i rekreanty zahrabané v písku u moře, či výmluvného Oldřicha, jehož „vodomilství“ reprezentuje dětský nafukovací kruh, do kterého sochař uvěznil jeho sádelnaté poprsí. Tento typus provází celé autorovo dílo jako způsob účinné demýtizace, nikoliv dehonestace člověka. Také ženské figury jsou obdařeny robustními křivkami, které záměrně obepínají mokré drapérie odhalující provokativně intimní detaily. Pohyby a výraz jsou většinou natolik infantilní a prostinké, že předem vylučují vyzývavou erotičnost. Zemánek si liboval v tomto druhu paradoxu a překlenul tak žánrovou podstatu svých soch i sousoší směrem k humorným, leč obecnějším metaforám o lidském údělu.

PhDr. Magdalena Juříková
ředitelka Galerie Zlatá husa