Aneta Filipová - Unnatural Habitat

15. 9. - 8. 10. 2021

Galerie Peron

Aneta Filipová – Unnatural Habitat

Kostra jelena v prostorách historického domu na pražské Kampě, dutí ledňáčci a struktury kovu řazené do systematických vzorců, relativizace pojmů, jejich vyprázdnění, ale také souvztažnost. Problematika, ve které řešení problému nutně vede k dalším otázkám a vztah jedné entity vede ke kvalitě existence entity druhé.

Výstava Unnatural habitat, mladé autorky Anety Filipové, absolventky sochařského ateliéru Lukáše Rittsteina, Akademie výtvarných umění v Praze poukazuje svým obsahem na široký okruh otázek. Existuje zde však linie, která se vine tvorbou a ozřejmuje její obsah jako světlo odrážené ploškami drúzy. 

Aneta Filipová započala svá studia na Akademii výtvarných umění v ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody a zároveň navštěvovala sochařskou přípravu Tomáše Vejvodského. Posléze přestup do sochařského ateliéru jedna pod vedením Lukáše Rittsteina.

V roce 2018 absolvuje stáž na Cooper Union v New Yorku, pod vedením profesorů D. Adamse, D. Ashforda, E. Westphal a A. Farmigy. Během cest se seznamuje s uměleckým děním současnosti a je konfrontována s rozdílnými způsoby života ve velkých metropolích jakými jsou například Londýn či New York. V těchto bodech můžeme nalézt soustředění zájmu v autorčině tvorbě a to jmenovitě v proměnných polohách vztahu města a objektu sochy jako takové.

Architektonická řešení „moderních“ měst, jakými jsou právě New York či Tokyo, Brasília a další přinášejí specifické sociální i estetické kvality. Řídí se jasnými pravidly chodu a funkčnosti. Stejně tak danými jako je přesné řazení bloků při pohledu z ptačí perspektivy na křižovatky Street´s a Avenue´s New Yorkského Manhattanu. Ne vždy je však toto jasně určené prostředí příznivé pro život jednotlivce či určitých sociálních skupin. Dochází zde k odlivu a opětovnému návratu „ obyvatel“ na základě přímého či gradientního vlivu ekonomických, společenských a dalších faktorů.  Vlivem času zde můžeme pozorovat proměnu v ekologii měst, založenou na invazi, sukcesi či kompetici. Jasným příklad nalézáme například v suburbanizaci velkých amerických měst v 50. a 60. letech minulého století. Stejně jako vlivy politicko-ekonomického charakteru na přesun složek obyvatel a jejich vnitřní strukturu, můžeme pozorovat expanzi prostoru městské zástavby do prostor volné krajiny. Nasnadě je pak otázka z koho a kdy se zde stává Unnatural habitat…

Jiří Anders
kurátor

MGA. ANETA FILIPOVÁ
*1991

VZDĚLÁNÍ

2014 – 2020:
Akademie výtvarných umění v Praze

2016 – 2020:
Ateliér sochařství I / škola Lukáše Rittsteina

2018:
Zahraniční stáž / The Cooper Union, New York
- pod vedením: Dannis Adams, Doug Ashford, Amy Westphal, Adriana Farmiga

2014–2015:
Stáž v sochařské přípravce Tomáše Vejdovského

2014–2015:
Ateliér intermediální tvorby II / škola Jiřího Příhody

2011–2015:
Masarykova univerzita v Brně
Pedagogická fakulta-Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělání
- pod vedením Mgr. Petra Kamenického a MgA. Mgr. Martiny Novákové

2007-2011:
Biskupské gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové
Humanitní zaměření

VÝSTAVY

Katarze//Samsara, 2021, intermediální akce, Gabriel Loci, Praha

The Edge, 2021 - sólová výstava, Grand Opening, Galerie Dolu Michal, Ostrava

Jahmal, 2021 - sólová výstava sochy Jahmal, Pragovka Gallery, Praha

Diplomanf AVU & hosté 1970 2020 - závěrečná diplomantská výstava AVU, AVU, Praha

Fenomén Gočár, 2020 – intermediální výstava k výročí 140 let od narození architekta Josefa Gočára, Gymnázium J. K. Tyla, Kostel sv. Ambrože a Knihovna města, Hradec Králové

Figurama 2019, 220 soch AVU – figurální výstava, Kampus Hy- bernská, Praha

VáclavART, 2019 – intermediální výstava soch – Václavské náměstí, Praha

Sochařská náplavka ½ , 2019 – výstava studentů a absolventů AVU, Praha

RT60= (0.16s/m) V:S8, 2018 – výstava výměnných stážistů, Cooper Union, New York

ARTPrague, 2018 – intermediální výstava, Praha

VáclavART, 2017 – výstava soch, Václavské náměstí, Praha

Mezinárodní festival Divadla evropských regionů, 2017- divadelní festival, Hradec Králové

Prague Now, 2017 – intermediální výstava, Clam-Gallasův palác, Praha

Prague Now, 2016 – intermediální výstava, Clam-Gallasův palác, Praha

Lathife 2015 – amatérský divadelní festival, Lanškroun

Nábřeží umělců 2015 – land art – animace, recyklace, instalace, Hradec Králové

IN:DU:S:TRIALIZATION, 2015 – brněnský audiovizuální festival, Kabinet múz, Brno

OCENĚNÍ

Cena Ateliéru sochařství I škola Lukáše Rittsteina, 2019