363
Jitka Nesnídalová - Kristina M. Málková - Tomáš Tichý
Prodlouženo do 26. 2. 2012

Prof. Jan Kříž (vlevo) otevírá výstavu 363 v Galerii Peron

 

MgA. Jitka Nesnídalová (*1983 Dačice)

Vzdělání
2004 - 2010 Akademie výtvarných umění –Praha
2009 - 2010 intermediální ateliér- prof. Milan Knížák
2007 - 2009 ateliér klasické malby- prof. Zdeněk Beran
2005 - 2007 ateliér malba- doc. Michael Rittstein
2004 - 2005 intermediální ateliér- prof. Milan Knížák
2008 - 2010 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
  Fakultativní modul pedagogických disciplín    
2009 Middlesex University- London, Great Britain
2008 International Summer Academy of Fine Arts in
  Salzburg, Rakousko, malířský ateliér Evy Wagner

Samostatné výstavy
2011 Orco, Jitka Nesnídalová, Praha
2010 Galerie Peron, Jitka Nesnídalová-Vzpomínky, Praha
2010 (A)VOID Gallery, Letní město- Jitka Nesnídalová, Praha
2009 Nesnídalová a Oleríny, zámek v Jindřichově Hradci
2009 Nesnídalová, Vávra, Houska, galerie Dolmen, Praha
2009 Konfrontace- 6.ročník, Brno, Praha
2009 ESSL AWARD CEE 2009, Nominační výstava,
  Veletržní palace, Praha- katalog
2008 ČEZ soukromá výstava, Lucerna , Praha
2008 Konfrontace, Nová radnice, Brno,
2008 Konfrontace, Lapidarium, Praha,
2008 Dravověda, Galerie Vyšehrad, Praha,
2008 Eva Wagner’s studio, Hohensalzburg Fortress,
  Salzburg, Austria
2008 Jung art, galerie Dolmen, Praha,
2008 Defenestrace, Novoměstská radnice, Praha, katalog
2007 AVU 18, Národní galerie v Praze, katalog
2007 Maturace, galerie Akademie výtvarného umění, Praha,
2007 Symposium- Chebské dvorky, open air exhibition, Cheb
2006 Studenti malířských ateliérů doc. M. Rittsteina a doc. S. Diviše,
  Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
2006 Studenti malířských ateliérů doc. M. Rittsteina a doc. S. Diviše,
  Akademie výtvarných umění v Praze
2005 Symposium Klenová, open air exhibition, Klatovy
2005 Studenti prof. M. Knížáka, galerie Art Factory, Praha
2004 Studenti prof. M. Knížáka, Galerie XXL, Louny
2002 Rasizmus, Art galerie, Český Krumlov
2001 Umělci jižních Čech, dům kultury, Deštná

Projekty
2011 výstava se student malby, kavárna Jericho,Praha
2011 výstava se student malby Soukenická 23, Praha
2011 ČNB, Jitka Nesnidalova, Praha
2011 Frühlingsfest Tschechien-Deutschland, Fürstenwalde/Spree, Německo
2010 Art Fair, Meet factory
2008 Universita třetího věku, Jindřichův Hradec,
2008 Oživování zubní vrtačky, Nová Bystřice
2006 Výstava v tramvaji, Praha

Kurátorské projekty
2011 Krasohled, Galerie Kotelna, Říčany u Prahy
2011 Galerie Dolmen, Slavík, Nesnídalová, Javůrek Houska,Praha
2011 Maďarský institut, Přes most, Praha
2009 Nesnídalová a Oleríny, zámek v Jindřichově Hradci
2007 Maturace, galerie Akademie výtvarného umění, Praha,

Sympozia
2007 sympozium- Chebské dvorky
2005 sympozium Klenová

Ocenění
2011 vítěz soutěže mladý umělec do 35let,
  Praha 1, kategorie malba,
2009 Leinemann- Stiftung Prize, Berlin, finalista
2009 ESSL AWARD CEE 2009, finalista
2008,2009 Jung art, galerie Dolmen, finalista
2008,2009 Konfrontace- 6.ročník, Brno, Praha, finalista
2008 L´oreal design, finalista
2007 Seat arte emocion, finalista

Zastoupení ve sbírkách:

CFDT Paris, France
Clarion sbírka, ČR

Jitka Nesnídalová je absolventkou AVU v Praze a dále působila na stážích v salzburské Summer Academy a londýnské Middlesex University. Zabývá se malbou, která je často propojena s objekty. Pravidelně vystavuje v Čechách i zahraničí. Je vítězkou soutěže pro mladé umělce do 35let v kategorii malba a také finalistkou několika dalších soutěží: Essel Award - Národní galerie 2009, Leinemann – Stiftung Berlin, Ars kontakt, Seat emocion, L´oreal design a je zastoupena ve francouzské sbírce společnosti CFDT, sbírce Clarion aj soukromých sbírkách.    Pro Jitku Nesnídalovou  platí, že výrazná variabilita se projevuje i v rámci její vlastní tvorby. Autorčino výtvarné spektrum se rozprostírá od hyperrealistických obrazů se všemi barevnými odstíny skutečného světa až po zcela monochromní náznakovitě pojaté záznamy osobních prožitků a pocitů. Ústředním motivem prací Jitky Nesnídalové je koncepční myšlení. Malířka hledá odpovídající výtvarnou formu, která by nejlépe vyhovovala zvolenému tématu. Neomezuje se pouze na obrazovou plochu, ale mnohdy plátno zasazuje do dřevěných rámových konstrukcí, které tvoří nedílnou součást díla. U Jitky Nesnídalové hraje dominantní roli myšlenka.  Robert Janás Ph.D.

MgA. Kristina Marie Málková (*1983 v Praze)

od roku 2009 Akademie výtvarných umění v Praze, Restaurátorská škola malířská, prof. K. Stretti, doktorský program
2003 - 2009 Akademie výtvarných umění v Praze, Restaurátorská škola malířská, prof. K. Stretti
2003 - 2004 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér textilní tvorby

Výstavy
2011 Bienále pro diakoni
2011 Obrazy - Galerie Orco, Praha
2009 Diplomky - NG v Praze
2011 Obrazy - Česká národní banka, Praha
2010 Krajiny vnitřní a vnější, Galerie akademie výtvarných umění v Praze
2004 Figurama, Praha
2003 Jak to vidím já - Gymnázium v Praze 6, Nad Alejí

 

Zastoupena v českých soukromých sbírkách.

Kristina M. Málková (*1983) se ve svých dílech snaží zachytit především nadčasová témata. V její tvorbě se objevuje svět jí blízký zahrnující konkrétní místa i osoby, přičemž nehledá inspiraci jen ve všedním světě kolem sebe, ale také ve světě idejí, lidských představ a vnímání. Zásadní roli v jejích obrazech hraje světlo a jeho působení. Světlo pro ni není jen optickým jevem, ale především duchovním principem, který prostupuje a ovlivňuje krajiny, interiéry i figury. Láká ji i svět lidských emocí. Opravdovost lidského vnímání a jednání se objevuje v dílech s tematikou dětí. Její výtvarné vyjadřování je realistické a nechybí mu velký smysl pro zachycení atmosféry a zároveň jakéhosi „bezčasí“, díky němuž jsou její obrazy všeobecně srozumitelné.

Mgr. Tereza Koucká

MgA. Tomáš Tichý (*1984 v Praze)

Vzdělání
2005 - 2011 Akademie výtvarných umění v Praze, prof. Karel Stretti
2009 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Belgie
2001 - 2005 Střední umělecko-průmyslová škola v Praze, obor Užitá malba

Ocenění
2005 Ocenění České hospodářské komory

Samostatné výstavy
2011 Tomáš Tichý a Ondřej Oliva - Obrazy a sochy, Vodní elektrárna Semily
2010 Tomáš Tichý a Jiří Lauterkranc - Kontrasty, Trafogalerie, Praha - katalog
2009 Tomáš Tichý a Tomáš Spevák - Deep Inside Budova AVU v Praze
2008 SUPS v Praze –Krajiny duše

Společné výstavy
2011 "363" - Galerie Peron, Praha
2011 Pátý přes devátý - Trafo galerie, Praha
2011 Krasohled - Galerie Kotelna - Říčany u Praha
2011 Diplomky - The Chemistry Gallery, Praha
2011 Bienále pro Diakonii, Praha
2011 Obrazy - Galerie Orco, Praha
2011 Obrazy - Česká národní banka, Praha
2011 Diplomanti AVU, Karlín Hall, Praha - katalog
2010 Artyčok Art Fair, Meet Factory, Praha
2010 Projekt Šance, Galerie Vltavín
2010 Finalisté ARS Kontakt - Praha - katalog
2010 Finalisté ARS Kontakt - Brno - katalog
2009 Bienále pro Diakonii II. ročník
2007 Bienále pro Diakonii I. ročník
2005 Figurama, Praha - katalog
2003 Výstava studentů SUPŠ Atrium v Praze

Realizace v architektuře
2010 Nástěnná malba ve Vodní elektrárně v Semilech
  Společný projekt s Ondřejem Olivou

Zastoupen v soukromých sbírkách:
v Austrálii, Belgii, České republice, Itálii, Německu, Rakousku a USA

Tomáš Tichý je hledačem výtvarných možností malby. Stylově se soustředěně zaměřuje na až hyperrealistické výtvarné řešení. S přesvědčivostí fotografa zachycuje s vizuální přesností svět, který ho obklopuje. Jeho obrazy mají silnou atmosféru, kterou malíř vytváří nejen realistickou kresbou, ale i prací s barvou a světlem, které citlivým odstupňováním odstínů a vzájemným sladěním výstižně evokují iluzi skutečnosti. Divák se stává součástí obrazu, jakoby procházel nebo projížděl ulicemi zachycenými na obrazech. Tomáš Tichý ale nezůstává u pouhého malířského zachycení skutečnosti. V úspěšné snaze vytvořit iluzi reálného světa překračuje možnosti výtvarného média a obrazy doplňuje skly s imitací dešťových kapek. Divák tak pozoruje ulice, jakoby se díval skrze okno projíždějícího auta nebo protějšího domu. Iluze skutečnosti se tak stává hmatatelnou.

Robert Janás, Ph.D.