Barbora Lungová - Dva věky muže

12. 4. - 9. 5. 2012

Barbora Lungová před svým obrazem Boxer

Tvůrčí postup Barbory Lungové můžeme volně označit za tázavý průzkum světa důvěrných lidských vztahů se zvláštním zaměřením na genderovou problematiku: do svého zkoumání zapojuje zhruba ve stejné míře racionální úvahy a intuitivní postřehy, zejména ve vztahově „nabité“ polohy blízkých lidských vazeb. Její obrazy a kresby se tak stávají vizuálním nositelem obou zmíněných sfér: běžná (až banální) realita se tu spojuje s něčím jako fantasijní „bezčasí“ citové symboliky. Výsledkem je zcela osobitá výtvarná řeč, jakási „přízračná prozaičnost“ s výraznými stavebnými i spontánními prvky. Přes motivickou i významovou rozlišnost její práce posledních let zůstává právě tato řeč, se svou prostupností mezi vnější podobou a vnitřní (citovou, občas i sexuální) energií kontinuálním základem obrazového sdělení.

Barbora v žádném případě nebere věci kolem sebe jako danost či samozřejmost: stále klade otázky, přitom těmto otázkám vystavuje nejvíce sama sebe. V jejích obrazech cítíme autorčin osobně motivovaný zájem si vyjasnit vlastní postavení, vlastní cestu jako malířka v současném věku. Visí nade vším, co autorka maluje, nevyřčená slova „nutnost sebevyjádření“ a „obrat k divákovi“. Komunikace, a nejen v obrazové rovině, je pro ni nezbytnou součástí tvůrčí činnosti.

Obrazy Barbory Lungové se na první pohled vyznačují jistou naivitou, ze které posléze vyplývá až zneklidňující mnohoznačnost ve smyslu možností symbolického čtení. Z toho, co na první pohled zdá být oslava mužskosti či dokonce malý kult osobnosti, se postupně vynořuje kritický, místy přímo ironizující postoj. Stejně nejednoznačná je emocionální tón autorčiných obrazů. Nikdy se u ní nejedná o jeden zvýrazněný odstín lidského duševního stavu, ale naopak o složitou, všeobjímající škálu citových reflexí složenou z nejrůznějších fragmentů prosté skutečnosti a fantaskní imaginace. Tušený pocit ztráty ve všech svých možných výkladech je tu všudypřítomný. Zdánlivě náhodné předměty ve svém zapomenutém odložení zde figurují jako stopy známých či méně známých lidských příběhů; i když se objeví lidská přítomnost, tyto postavy se tváří „nepřítomně“ jakoby patřily jinam, již ne zcela k „našemu“ místu a času. Při pevné návaznosti na nevědomou poetiku konkrétního kontextu lidské civilizace a přírody zůstávají autorčiny výjevy prosté nostalgie, sentimentu, patosu; přitom nám připomínají Proustův výrok, že „Minulost nejen že neprchá, ale zůstává přítomná.“

Ve svém jedinečném pojetí realismu nás Barbora Lungová vede do hermeticky uzavřeného světa místy připomínající záhadné metafyzické vize, které kdysi maloval Giorgio de Chirico. Tak jako u Chiricových výjevů opuštěných náměstí nejde u Barbory o to, co se v obraze děje, ale o pocit očekávání, o to, co se může teprve stát. V této souvislosti mají následující Chiricova slova obzvlášť silný význam pro obrazy, které autorka nyní vystavuje v Galerii Peron: „Ačkoliv je sen velmi divným fenoménem a nevysvětlitelnou záhadou, daleko nevysvětlitelnější je záhada, kterou naše mysli propůjčují jistým předmětům a rozměrům života.“

Richard Drury

Barbora Lungová
* 26. 5. 1977 v Kyjově
   
Studia / Studies
1999 - 2006 FaVU VUT v Brně, obor malba (prof. Jiří Načeradský, doc. Petr Veselý, ak.mal. Margita Titlová, Mgr. Václav Houf)
1996 - 2002 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, filmová věda/anglistika 
1995 - 1996 Crossroads School for Arts and Sciences, Santa Monica, CA, USA
1993 - 1995 Státní konzervatoř v Brně, obor fagot
1991 - 1996 Klvaňovo gymnázium v Kyjově
   
Vzdělávací a lektorské pobyty / Educational Stays
2011 Stáž pedagogická: Kunsthochshule Mainz
2010 Stáž pedagogická: Katolická univerzita Porto
2004 - 2005 FaVU - ateliér grafiky - Margita Titlová
2003 Stáž studentská,Winchester School of Art, Velká Británie - grafika
2002 FaVU - ateliér grafického designu (Václav Houf)
1995 - 1996 Crossroads School for Arts and Sciences, Santa Monica, USA (grant z Foundation for the Civil Society)
   
Samostatné výstavy - seznam pouze od r. 2007 / Solo exhibitions (the list includes only exhibitions since 2007)
2012 Moravské horory a Jiné / Moravian Gothic and The Other, Galerie Beseda, Ostrava
2011 Moravská gotika, Galerie Aspekt, Brno
2010 Pinups, Spolek, Brno
  Nevýznamné obrázky, Café Sausalito, Brno
  Charisma, Galerie DoOka, Praha
2009 Je podzim a Hockney je starý, Galerie Plamínek, Brno
2008 Galerie U zlaté štiky, Kolín
  Třeskutý testosteron, Galerie Doubner, Praha
  Fatal Attraction (výběr obrazů), Café Sausalito, Brno
2007 Men Stay, Women Go,Galerie Indigo Space, Praha
  Galerie Doma, Kyjov
  Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
   

V letech 2002 až 2006 bylo realizováno 8 samostatných autorských výstav.
   
Společné výstavy - výběr od r. 2008 / Group exibitions (the list includes only exhibitions since 2008)
2011 Skupina OO1, Galerie DOOka, Praha
  Horňácké můzy, Velká nad Veličkou
  Art Safari, Studio Bubec Čestmíra Sušky, Praha
2010 Skupina 001, Galerie Jána Šmoka v Jihlavě
  Nenápadné médium, Povážská galéria v Žilině a Východoslovenská galéria v Košicích
  Dvojhlas, Galerii Kruh, s Veronikou Rónaiovou, Ostrava
  Horňácké můzy - Novákův válcový mlýn ve Velké nad Veličkou
2008 Přírodniny (se Zdenkou Řezbovou ),Galerie Dolmen, Brno
  Trienále Mladé setkání, Galerie výtvarného umění v Hodoníně
  Galerie Kotelna, Říčany u Prahy (s Marií Blabolilovou) : Exteriéry, exteriéry
  Třeskutý testosteron, (s Veronikou Psotkovou a Kateřinou Olivovou), Galerie
  Mázhaus, Pardubice
  Sociálna sonda, Galerie U dobrého pastýře, Brno
  Mezi zvířetem a květinou, Galerie Klatovy/Klenová
  V letech 2000 až 2007 bylo realizováno 12 společných výstav (účast)
   
Projekty v zahraničí/Participation in projects organized abroad
2005 Rosa, Rosa , multimediální kulturní projekt, Brescie, Itálie
  Der Tchechische Herzschlag, výstava českého kulturního týdne
  Studentwerkstätte v Heidelbergu, Německo
   
Sympozia / Workshops
2010 III. putovní malířské slovácké sympozium v Blatnici pod Sv. Antonínkem
2009 Kurátorská garance malířského sympozia v Uherském Ostrohu
2008 Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora (účast)
  Kurátorská garance malířského sympozia v Uherském Ostrohu
  „Hradišťský plenér 2008“, Uherské Hradiště (účast)
   
Kurátorské projekty/Curatorial projects
2011 Galerie Doma, Kyjov: samostatné výstavy: Jiří Pikous a Milan Kubeš; Martin Zálešák a Lukáš Karbus; Adam Puchar a Vendula Kramářová; Josef Hnízdil, (s kurátorem Vojtěchem Petraturem); Zdeněk Daněk a David Herdin
2010 Galerie Doma: samostatné výstavy: Jarmila Lungová; Petr Čmelík; Denisa Krausová; KW (s Vojtěchem Petraturem); Brian Tjepkema a Jan Karpíšek,
  Dívčí sen 2009: Testosteron: Galerie Synagoga v Hranicích na Moravě
  Dívčí sen 2009: Testosteron: ND Reduta, Brno
  3. putovní slovácké malířské sympozium, Blatnice pod Sv. Antonínkem
  Jarmila Lungová : Labyrinty představivosti zakleté do papírových čtvrtek: - kresby a akvarely. Galerie v zámecké obrazárně, zámek Kroměříž.
2009 Galerie Doma: samostatné výstavy: Jindřich Zeithamml a Monika Immrová (s Vojtěchem Petraturem); Petr Veselý;Veronika Psotková a Miroslav Jiřele; Oldřich Bystřický; Pavel Matyska (s Vojtěchem Petraturem); Stanislav Müller
  Martin Zálešák a Miroslav Bravenec: Zámecká galerie, Uherský Ostroh
  Kurt Gebauer, Srdečně (s Vojtěchem Petraturem), Galerie ve Dvoře, Veselí nad Moravou a Galerie Doma, Kyjov
  Dívčí sen 2009: Třeskutý testosteron: ND Reduta, Brno
  První a druhé malířské sympozium, Uherský Ostroh, ND Reduta, Brno
2008 Neovladatelná vášeň pro krásu, výstava k 70. nar.kurátora a sběratele Vojtěcha Petratura, Veselí nad Moravou - Galerie Ve dvoře a Městská galerie Veselí nad Moravou
  Hloubka a cit, absolventi FaVU a VŠUP, Zámecká galerie, Uherský Ostroh
  Místní lidová tvořivost - odpolední festival divadla, hudby, umění a literatury, Artmlýn Bohuslavice,
  I. malířské sympozium, s Vojtěchem Petraturem, Uherský Ostroh
  Galerie Doma - samostatné výstavy: Simona Blahutová; David Herdin; Kliment Macháň; Bláha, Novák, Rittstein (s Vojtěchem Petraturem) Bláha, Novák, Rittstein, (s Vojtěchem Petraturem), Zámecká Galerie, Uherský Ostroh
2007 Intimita, Uherský Ostroh
  Vendulka Chalánková, Galerie Doma, Kyjov
  Marie Blabolilová, (s Vojtěchem Petraturem), Galerie Doma, Kyjov
2006 Dívčí sen, Bystřice nad Pernštejnem a Komunikační prostor Školská 28,Praha
  spoupořadatelka minifestivalu Zbrojovka sobě a přátelům
2005 Dívčí sen, Bystřice nad Pernštejnem a Komunikační prostor Školská 28,Praha
  spoupořadatelka minifestivalu Zbrojovka sobě a přátelům
2005 Hlavolamy, Pavlína Kahánková, Adéla Beerová, Místogalerie, Brno
2002 Koko Jumbo 737, ateliér Jiřího Načeradského, Galerie Doubner, Praha
   
Bibliografie (bez překladů a článků v lokálních periodikách)/Bibliography
2011 Vránová, Jana. „Slovácká gotika a jiné.“Ateliér, 2011/2.
  Lungová, Barbora. „Záplavy listí v obrazech Zdeňka Daňka a fotografiích Davida Herdina“, in: Ateliér, 2011/23.
  Svatoňová, Kateřina, ed. Slovo a smysl č. 15. Praha: FFUK, reprodukce na frontispisu.
2010 Lungová, Barbora. „Drama mizanscény v obrazech Daniela Pitína: malba tesknící po filmu“, in: Kulturně-literární revue Pandora č.20. Ústí nad Labem: Nad Labem
  Lungová, Barbora. „Povaha toho, čemu dnes říkáme (výtvarné) umění“, In: Mnohosti č.5.
  Lungová, Barbora. EkoBio. Věteřov: ART mlýn, o.s., katalog  výstavy.
2009 Fidlerová, Ludmila. Mimochodem:projekty, myšlenky a koncepty studentů doktorského studijního programu na katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů; Brno: Masarykova universita.
  Lungová Barbora, Dívčí sen 2009: Testosteron, Brno:Uff!Art, katalog výstavy.
  Lungová, Barbora. ”Zparchantělý funkcionalismus“, in: Mnohosti č. 3
  Lungová Barbora, I.a II. Malířské sympozium v Uherském Ostrohu
  Uherský Ostroh: Město Uherský Ostroh, katalog výstavy.
  Rónaiová Veronika. Sociálna sonda, Bratislava, Brno: Galerie u dobrého pastýře, katalog výstavy.
2008 Habartová, Romana a Štěrba, Stanislav. Jízda králů v Kunovicích. Kunovice: Město Kunovice, reprodukce na s. 300.
  Lungová, Barbora. Petratur Vojtěch: instalatér, montér, galerista, sběratel, kurátor. Veselí nad Moravou: o.s. Uff!Art a Město Veselí nad Moravou.
  Lungová, Barbora a Ilíková, Ivana. Zámecká galerie v Uherském Ostrohu.
  Ročenka. Uherský Ostroh, o.s. Uff!Art a Město Uherský Ostroh.
  Lungová, Barbora. „Subjekt jako skvrna.“in: Hanáková, Petra. Výzva perspektivy, Praha: Akademia.
  Rezler, Aleš. Jenewein 2008, Kutná Hora: Galerie Felixe Jeneweina, katalog výstavy.
  Wells, Magdalena. Mezi zvířetem a rostlinou, Klatovy:Galerie Klatovy, /Klenová, katalog výstavy.
  Janás, Robert. Uvízli v listopadu II, Praha: Galerie Dolmen ,katalog výstavy.
2007 Janás, Robert. Uvízli v listopadu, Praha: Galerie Dolmen, katalog výstavy.
  Lungová, Barbora. Intimita, Uherský Ostroh: o.s.Uff!Art a Město Uherský Ostroh, katalog výstavy.
  Rezler, Aleš. Barbora Lungová: Obrazy, Kutná Hora: Galerie Felixe Jeneweina, katalog výstavy.
  Lungová, Barbora, „Dvě ve Veselí nad Moravou - Veronika Bromová a Anna Neborová“, in: Ateliér 2007/8.
2006 Lungová, Barbora. Dívčí sen. Bystřice nad Pernštejnem: o.s.Uff!Art a Město Bystřice nad Pernštejnem, katalog výstavy.
2005 Lindaurová, Lenka. „Talent: Barbora Lungová“, in: Art and Antiques, 2005/12, s. 86.
   
Zastoupení ve sbírkách / Artworks in collections
  GVU Hodonín a soukromé sbírky
   
Skupiny a spolky / Memberships
  Členkou skupiny 001
  Zakládající členka občanského sdružení Uff!Art
   
  Autorka žije a pracuje v Kyjově a Brně.